Lietuvoje

2015.11.19 17:19

Iš VPT – smūgis „Ministerium“: paslaugų pirkėjas nenustatė kūrybiškumo parametrų ir procedūros

DELFI.lt2015.11.19 17:19

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) patikrino Ūkio ir Vidaus reikalų ministerijos vykdytus Europos Sąjungos paramos viešinimo paslaugų konkursus.

VPT konstatuoja, kad Ūkio ministerijos vykdytas konkursas „Viešinimo ir informavimo apie Europos Sąjungos paramą televizijoje ir internete paslaugų pirkimas“ (skelbtas 2013 m. lapkričio 15 d.) neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) numatyto skaidrumo principo, nesilaikė reikalavimo, kad pirkimo dokumentai būtų aiškūs ir tikslūs.

Perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymų vertinimui naudojo ekonominio naudingumo kriterijų, kurio viena sudedamųjų dalių yra pasiūlymo „kūrybiškumo“ vertinimas. VPT nustatė, kad perkančioji organizacija neaprašė tiksliai ir detaliai šio kriterijaus vertinimo parametrų ir procedūros, todėl nebuvo užtikrintas objektyvus visų tiekėjų pasiūlymų vertinimas.

Ūkio ministerijos vykdyto pirkimo laimėtojomis paskelbtos UAB „Ministerium“ ir UAB „Vox vera“, gavusios apie 281 tūkst. eurų užsakymą. Atsižvelgdama į tai, kad Ūkio ministerijos ir tiekėjų pasirašyta sutartis beveik įvykdyta ir galioja iki šių metų gruodžio 1 d., VPT apsiriboja pirkimo vertinimu ir išvados viešu paskelbimu.

Vidaus reikalų ministerijos vykdytame konkurse „Reportažų parengimo ir transliavimo per televiziją paslaugų pirkimas“ (skelbtas š.m. kovo 23 d.) VPT nenustatė Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatų pažeidimų, galėjusių turėti įtakos pirkimo rezultatams. Konkurso nugalėtojais tapo UAB „Ministerium“ ir UAB „Idea Mecca“. Sandorio vertė siekė maždaug 256 tūkst. eurų.

Ūkio ministerija informuoja, kad Viešųjų pirkimų tarnybos pateikta vertinimo išvada dėl Viešinimo ir informavimo apie Europos Sąjungos paramą televizijoje ir internete paslaugų pirkimo bus skundžiama teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

Ūkio misterija pažymi, kad minėto pirkimo sąlygos prieš skelbiant viešai buvo suderintos su Centrine projektų valdymo agentūra (CPVA). CPVA pastabų dėl perkančiosios organizacijos suformuluotų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ir vertinimo tvarkos nepateikė.

Ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad ekspertinis vertinimas buvo atliekamas pagal Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu.

Populiariausi

Karantinas Trakuose
5

Lietuvoje

2021.04.21 09:35

Lietuvoje – dar 1113 COVID-19 atvejų, mirė 14 žmonių, per parą skiepų sulaukė daugiau nei 14 tūkst. asmenų

vienas miręs asmuo – 30-39 metų amžiaus grupės; atnaujinta 09.57
5