Lietuvoje

2015.11.19 11:50

Seimas priėmė Mokesčių administravimo įstatymo pataisas

LRT.lt 2015.11.19 11:50

Seimas priėmė Mokesčių administravimo įstatymo pataisas bei lydimųjų įstatymų – Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir Kelių transporto kodekso pataisas.

Priimtais pakeitimais siekiama sumažinti mokesčių administravimo rizikų poveikį nacionalinio biudžeto pajamoms ir administracinę naštą mokesčių mokėtojams, didinti verslo skaidrumą, mokesčių administratoriaus veiklos efektyvumą, diegiant išmaniąsias elektronines paslaugas ir perkeliant mokesčių mokėtojų ūkinių operacijų duomenų rinkimą, tvarkymą ir teikimą į elektroninę erdvę, teikti mokesčių mokėtojams elektronines paslaugas, skatinti darnią informacinės visuomenės plėtrą.

Įstatymų pataisomis nustatyta mokesčių mokėtojų pareiga nuolat teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai PVM sąskaitų faktūrų ir vidaus vežimams kelių transportu naudojamų važtaraščių duomenis, sudaryti prielaidas minėtus duomenis teikti ir naudoti elektroninėje erdvėje. Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į mokesčių administravimo ir elektroninių paslaugų teikimo kokybinį poreikį, nustatys, kokie rekvizitai turėtų būti teikiami, rašoma pranešime spaudai.

Pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai, kaip jie apibrėžti Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurie mokesčių teisės aktų nustatyta tvarka privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų apskaitą, privalo pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai gaunamų ir išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų centrinio mokesčių administratoriaus nustatyto turinio duomenis.

Taip pat mokestinių rizikų ir važtaraščių duomenų valdymo tikslais nustatyta pareiga važtaraščiuose nustatyti daugiau privalomų duomenų, nei yra šiuo metu reglamentuota.

Siekiant, kad PVM sąskaitų faktūrų registre, kurio duomenys bus teikiami Valstybinei mokesčių inspekcijai, būtų kaupiama informacija apie visas išrašytas ir gautas PVM sąskaitas faktūras, nustatyta, kad apmokestinamieji asmenys į registrus turi įtraukti ir supaprastintas PVM sąskaitas faktūras.

Be to, nustatyta, kad tais atvejais, kai avanso gavimas forminamas PVM sąskaita faktūra, pačių prekių tiekimas (paslaugų teikimas) turi būti įformintas PVM sąskaita faktūra, kurioje atlygis sumažinamas gautu avansu.

Taip pat nustatyta, kad mokesčio deklaracija ir su mokesčio apskaičiavimu ir sumokėjimu susiję kiti dokumentai bus pateikiami elektroniniu būdu Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai teikiama gyventojų pajamų mokesčio metinė deklaracija, kuri galės būti pateikiama ir raštu, ir kai mokesčio deklaraciją pateikti elektroniniu būdu neįmanoma dėl objektyvių priežasčių arba toks pateikimo būdas sukelia akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą.