Lietuvoje

2020.07.01 17:42

Pasitikrinkite, kaip atlikote anglų kalbos valstybinio egzamino užduotis

LRT.lt2020.07.01 17:42

Trečiadienį vyko užsienio kalbos (anglų) valstybinio egzamino antroji dalis (klausymas, rašymas, skaitymas). Papildomo ugdymo akademijos „Alfa klasė“ pedagogai Jogailė Gudaitė, Augustina Kundrotaitė ir Denis Petrina siūlo pasitikrinti užduočių atsakymus. 

Užduotis galite rasti čia.

KLAUSYMAS

Pirma dalis

1. C (take these books to my sisters’ flat)
2. C (I considered renting a car, but my cousin didn’t recommend this… Take mine then…)
3. B (as I was walking through the airport… towards the duty-free shop… rushed passing the bookshop)
4. A (the aircraft is still being deiced)
5. C (I remember having a lemonade stand, and I also traded sports cards)
6. C (when I was on a raft)
7. B (I’m away at the management meeting)
8. A (You promised to buy my wireless headphones)
9. B (I ordered two weeks ago… I couldn’t buy them in the library)
10. B (They’d been put with last week’s orders)

Taip pat skaitykite

Antra dalis

11. A (instant, open, limitless)
12. C (Understanding young employees is the first step… They don’t seem to be motivated by the same things as their predecessors)
13. C (Enhancing the company’s culture)
14. B (Reduce stress and fatigue)

Trečia dalis

15. D (champions keep practicing until they get it right)
16. B (I’m able to develop specific, accurate plans for attaining my goals… meticulously developed training programs)
17. C (we crave validation from the outside world)
18. F (some degree of tension can help me to perform well… I accept strong feelings … as part of the experience of competing in sports)
19. E (I’ve learned how to maintain focus and resist distraction)

Ketvirta dalis

20. founders
21. characteristics
22. issue
23. financial
24. stretches
25. reliance

Taip pat skaitykite

SKAITYMAS

Pirma dalis

26.E
27. B
28. D
29. F

Antra dalis

30. visit
31. create
32. attention
33. continues
34. makes
35. advantage

Trečia dalis

36. F
37. B
38. G
39. C
40. D
41. I
42. H

Ketvirta dalis

43. closer
44. headline
45. likely
46. break
47. populated
48. collisions
49. spot
50. detection

RAŠYMAS

Pirma dalis. Abiturientai turėjo parašyti pusiau oficialų laišką (taigi turėjo laikytis pusiau formalaus registro: pvz., pradėti laišką „Dear Mr. Felix Cited...“, baigti „Yours sincerely,..., nevartoti sutrumpinimų). Laiške reikėjo apibūdinti renginį (koks renginys, kur ir kada vyksta), nurodyti DVI priežastis, kodėl buvo pasirinktas būtent tas renginys, ir nuspręsti, ką daryti su bilietais (arba paprašyti grąžinti sumokėtus pinigus (refund), arba perkelti į kitą datą).

Antra dalis. Skirtingai nuo praeitų metų, mokiniai turėjo parašyti ne nuomonę reiškiančią (opinion) esė, bet „už ir prieš“ (for-and-aganst). Tai reiškia, kad abiturientai turėjo aptarti tiek virtualaus mokymo(si) privalumus, tiek trūkumus. Esė registras, kaip įprasta, yra pusiau formalus.

Įžangoje abiturientai turėjo aiškiai artikuliuoti, kad nagrinėjamas fenomenas (lessons held online) turi tiek privalumų, tiek trūkumų.

Pirmą pagrindinės dalies pastraipą reikėjo pradėti („On the one hand“, arba pan.) ir joje išdėstyti mažiausiai du virtualaus mokymosi privalumus bei paaiškinti juos.

Antrą pagrindinės dalies pastraipą reikėjo pradėti („On the other hand“, arba pan.) ir joje išdėstyti mažiausiai du virtualaus mokymosi trūkumus bei paaiškinti juos.

Išvadose galima arba: a) apibūdinti savo argumentus glaustomis tezėmis; arba b) išreikšti savo nuomonę, ar virtualus mokymasis turi daugiau privalumų ar trūkumų.