Lietuvoje

2020.06.10 12:11

Siūloma įstatymo pataisa papildytų muitinės pareigūnų kišenę

Jadvyga Bieliavska, ELTA2020.06.10 12:11

Siūloma suteikti teisę gauti pareigūno valstybinę pensiją muitinės pareigūnams, 2018 m. gruodžio 1 d. perkeltiems į karjeros valstybės tarnautojų pareigas.

Tai numatantį Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pakeitimo projektą įregistravo Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Aušra Papirtienė.

„Projektu siekiama visiems muitinės pareigūnams, tarnavusiems iki 2018-12-01 ir perkeltiems į karjeros valstybės tarnautojų pareigas muitinės sistemoje, numatyti pareigūnų valstybines pensijas nuo tarnybos muitinėje statutinio pareigūno pareigose pradžios kaip ir kitų tarnybų statutiniams pareigūnams, kurie buvo perkelti į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, pvz., įgyvendinant Tarnybos Kalėjimų departamento arba Vidaus tarnybos statutų pakeitimus. Tačiau kitaip nei statutiniai muitinės pareigūnai, jie išsaugojo teisę gauti pareigūno valstybinę pensiją“, – sako A. Papirtienė.

Pasak jos, pataisomis siekiama panaikinti įstatymo nuostatas, pažeidžiančias lygiateisiškumo ir teisingumo principus skiriant pareigūnų valstybines pensijas ir užtikrinti vienodas garantijas visiems pareigūnams.

„Siūlau suvienodinti muitinės pareigūnų socialines garantijas su kitais vidaus tarnybos sistemos pareigūnais, kurie buvo išstatutinti įstatymų nustatyta tvarka“, – sako A. Papirtienė.

Jos duomenimis, įstatymo projektas paliestų 2018 m. gruodžio 1 d. perkeltus į karjeros valstybės tarnautojų pareigas 275 buvusius statutinius muitinės pareigūnus, iš jų teisę į pareigūno valstybinę pensiją įgytų 2021 m. – 97, 2022 m. – 3 ir 2023 m. – 2 muitinės pareigūnai. Kiti buvę statutiniai muitinės pareigūnai teisę į pareigūno valstybinę pensiją įgytų dar vėliau sulaukę 65 m.

Seimo narės A. Papirtienės teigimu, įstatymo įgyvendinimui 2021 m. reikės per 279 tūkst. eurų, 2022 m. – 288 tūkst. eurų, 2023 m. – apie 294 tūkst. eurų papildomų valstybės biudžeto lėšų.

Siūloma, kad įstatymo pataisa įsigaliotų 2021 m. sausio 1 d.

Šiuo metu Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymas numato, kad teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją turi tik muitinės mobiliųjų grupių pareigūnai, muitinės postų pareigūnai ir muitinės pareigūnai, atliekantys kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą ir vidaus tarnybos pareigūnai. Tarnybos laikas pensijai skirti muitinės sistemoje (išskyrus tarnybos laiką muitinės mobiliosiose grupėse ar muitinės postuose arba atliekant kriminalinę žvalgybą ir (arba) ikiteisminį tyrimą) iki 2018 m. gruodžio 31 d. įskaitomas tik tuo atveju, jeigu 2019 m. sausio 1 d. vidaus tarnybos sistemos pareigūnas tarnavo muitinės sistemoje. Likusieji buvę muitinės pareigūnai, kurie buvo perkelti į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, teisės gauti pareigūno valstybinę pensiją neturi.