Lietuvoje

2015.11.04 17:21

Baltijos šalys stiprina bendradarbiavimą kibernetinio saugumo sityje

LRT.lt 2015.11.04 17:21

Lietuvos krašto apsaugos Juozas Olekas, Latvijos gynybos ministras Raimondas Bergmanis ir Estijos ūkio reikalų ir susisiekimo ministras Kristenas Michalas elektroniniu būdu pasirašė susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje.  

„Kovoje su augančiomis kibernetinėmis grėsmėmis ir atakomis dažnai prireikia ne tik nacionalinių, bet ir bendrų tarptautinių pastangų. Džiaugiuosi, kad Baltijos šalys stiprina bendradarbiavimą kibernetinio saugumo srityje, siekiant koordinuoti savo veiksmus ir bendromis pastangomis bandyti apsisaugoti nuo kibernetinių išpuolių“,  – po pasirašymo sakė ministras J. Olekas.

Šalys sutarė dalytis patirtimi ir žiniomis apie šalies kibernetinio saugumo politiką ir jos įgyvendinimo kryptis, remti tarptautinį bendradarbiavimą ir dalijimąsi informacija, atliekant viešus ar privačius tyrimus ir kuriant informacinių sistemų bei tinklų apsaugą.

Šalys taip  pat sutarė  greitai pasikeisti duomenimis apie kibernetinius incidentus, kuriuos aptinka viena iš pasirašiusių valstybių ir kurie gali būti susiję su bent viena iš kitų pasirašiusių valstybių. Taip pat nedelsiant bus pasikeista ir duomenimis apie pastebėtą pasirengimą kibernetinei atakai kitos pasirašiusios valstybės nacionalinėse informacinėse sistemose ir tinkluose.  

Šalys taip pat sutarė bendradarbiauti ir kitose srityse stiprinant kibernetinį saugumą, teigiama KAM pranešime spaudai.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos kibernetinio saugumo politikos koordinatoriai, kibernetinio saugumo specialistai aktyviai bendradarbiauja nuo 2009 m. lapkričio, kai Rygoje įvyko pirmasis jų susitikimas. Nuo tada  reguliariai  kartą du per metus vyksta ekspertų susitikimai vis kitoje Baltijos valstybėje. Siekiant tinkamai įteisinti ir sukonkretinti Baltijos valstybių bendradarbiavimą, buvo nuspręsta pasirašyti susitarimo memorandumą dėl bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje.

Baltijos šalių kibernetinio saugumo specialistai įsitikinę, kad pasirašius  šį memorandumą, bendradarbiavimas tarp trijų šalių taps ne tik paprastesnis, bet ir produktyvesnis  ir sėkmingesnis.

Susitarimo memorandumas dėl bendradarbiavimo kibernetinio saugumo srityje buvo pasirašytas telekonferencijos metu, naudojantis nacionaliniais kvalifikuotais elektroninio parašo sertifikatais, kurie įrašyti asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose. Šis memorandumas Baltijos šalyse tapo pirmu tarpvalstybiniu susitarimu, pasirašytu elektroniniu parašu.