Lietuvoje

2020.05.28 13:52

Įstatymas saugos diplomatų praeitį – nebus atskleidžiama, ar jie bendradarbiavo su SSRS

Jadvyga Bieliavska, ELTA2020.05.28 13:52

Informacija apie diplomato pareigas einančių arba į jas kandidatuojančių asmenų slaptą bendradarbiavimą su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, dėl kurio šie asmenys yra prisipažinę Lietuvos valstybei, nebus išslaptinta ir viešai skelbiama.

Tai ketvirtadienį nutarė Seimas, priėmęs Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo pataisas. Už jas balsavo 86 Seimo nariai, prieš buvo 2, susilaikė 14 parlamentarų.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto nuomone, siūlymas išslaptinti ir viešai skelbti informaciją apie diplomatų slaptą bendradarbiavimą su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, dėl kurio šie asmenys yra prisipažinę Lietuvos valstybei, prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui. Seimas pritarė tokiai komiteto išvadai, kurią ketvirtadienį pristatė Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė.

Seimo narys Povilas Urbšys stebėjosi, kaip Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas gali nustatyti, kad projektas prieštarauja Konstitucijai. Jo nuomone, būtų sąžiningiau, jei dėl to būtų kreiptasi į Konstitucinį Teismą.

P. Urbšiui nesuprantama, kodėl nutarta neviešinti informacijos apie diplomatų buvusį bendradarbiavimą su specialiosiomis tarnybomis.

Seimo narys Arvydas Anušauskas pastebėjo, kad realiai Seimas net nežino, kiek yra tokių diplomatų, kuriuos galėtų paliesti naujas įstatymas. Jo nuomone, jį priėmus vėliau būtų galima registruoti įstatymo pataisas ir ateityje grįžti prie diplomatų. Tokiai pozicija pritarė ir Seimo nariai konservatorius Laurynas Kasčiūnas, ir „valstietis“ Arvydas Nekrošius.

Įstatymas numato, kad informacija apie slapta bendradarbiavusius asmenis išslaptinama ir viešai paskelbiama, kai asmuo eina Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento ar savivaldybės tarybos nario, savivaldybės tarybos nario – mero, Vyriausybės nario, teisėjo, prokuroro pareigas arba į jas kandidatuoja.

Einant minėtas pareigas arba į jas kandidatuojant, registruotis, prisipažinti slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis ir pateikti visą jiems žinomą informaciją apie specialiųjų tarnybų veiklą bei perduoti turimus dokumentus ar daiktus, susijusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, privaloma.

Jei nurodytas pareigas einantys arba į jas kandidatuojantys asmenys neprisipažįsta Lietuvos valstybei slapta bendradarbiavę su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, pateikia žinomai melagingas žinias apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą ar tokią informaciją nuslepia, jie atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Įstatymas numato, kad šių asmenų neprisipažinimas slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS slaptosiomis tarnybomis ar žinomai melagingų žinių pateikimas apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą arba tokios informacijos nuslėpimas, turimų dokumentų ar daiktų, susijusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, neperdavimas šio įstatymo nustatyta tvarka reiškia priesaikos sulaužymą, pareigūno vardo pažeminimą.

Europos Parlamento ar savivaldybės tarybos nario, savivaldybės tarybos nario – mero pareigas einančių asmenų, neprisipažinusių Lietuvos valstybei slapta bendradarbiavus su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, pateikusių žinomai melagingas žinias apie save, kitus asmenis ir specialiųjų tarnybų veiklą ar tokią informaciją nuslėpusių, įgaliojimai pripažįstami nutrūkusiais nepasibaigus nustatytam terminui. Pagal naująjį teisinį reguliavimą, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) atitinkamą sprendimą priima per 14 dienų nuo sprendimo Teisės aktų registre paskelbti duomenis apie asmenis, slapta bendradarbiavusius su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis.