Lietuvoje

2020.05.23 17:32

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė išsirinko naują prezidentą

LRT.lt2020.05.23 17:32

Gegužės 23 d. Vilniaus universiteto Studentų atstovybės (VU SA) nuotolinėje ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje buvo išrinktas naujas organizacijos prezidentas – Justas Kvedaravičius, VU Fizikos fakulteto trečio kurso studentas, rašoma pranešime spaudai.

Kaip pagrindinius veiklos siekius J. Kvedaravičius nurodo studentų socialinių garantijų užtikrinimą: studijų paskolų sistemos gerinimą, didesnių stipendijų siekimą, dialogo bendruomenėje didinimą ir sąlygų pasinaudoti COVID-19 pandemijos metu atsiradusioms galimybėmis gerinti studijų kokybę ir aplinką sukūrimą.

„Po šio karantino laikotarpio, manau, matysis labai nemažų pandemijos padarinių ir reikės nemažai darbo tam, kad užtikrintumėme studentų socialinę gerovę, kuri leistų studentams studijuoti ir neiškristi iš aukštojo mokslo sistemos“, – sakė J. Kvedaravičius.

Už siekį tapti didžiausios ir seniausios Lietuvoje studentų savivaldos vadovu išreiškusį J. Kvedaravičių savo balsą atidavė 99 (75 proc.) konferencijos delegatai.

Ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje sveikinimo žodžius tarė VU Rektorius prof. Rimvydas Petrauskas, kuris studentams linkėjo ir toliau puoselėti atstovavimo kultūrą, diskutuoti ir puoselėti tradicijas, švietimo, mokslo ir sporto viceministras, kuris padėkojo už darbus, nudirbtus kartu, ir Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Lukas Kornelijus Vaičiakas.

VU SA Revizijos komisijos nariais išrinkti Bernadeta Dikčiūtė, Milda Girdenytė, Erika Nedvecka, Haroldas Vitunskas ir Dominyka Žukovska. Konferencijos metu patvirtintos metų veiklos, finansinė ir Revizijos komisijos ataskaitos.

Ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje balsavimo teisę turi 10 kiekviename VU SA padalinyje išrinktų delegatų ir VU SA prezidentas.

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė (VU SA) – seniausia ir didžiausia Lietuvoje visuomeninė ekspertinė švietimo organizacija, efektyviai atstovaujanti studentams Vilniaus universitete bei už jo ribų, puoselėjanti universitetinę kultūrą ir kurianti palankiausias sąlygas studentų saviraiškai.