Lietuvoje

2013.02.12 07:07

I. Vaišvilaitė: Benediktas XVI – vienas intelektualiausių popiežių per kelis šimtus metų

LRT.lt 2013.02.12 07:07

Popiežius teologas, intelektualas, gilios dvasios žmogus, gerbiamas ne tik Katalikų Bažnyčioje, bet ir visame pasaulyje – taip atsistatydinantį pontifiką Benediktą XVI apibūdina Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė. 

Popiežius teologas, intelektualas, gilios dvasios žmogus, gerbiamas ne tik Katalikų Bažnyčioje, bet ir visame pasaulyje – taip atsistatydinantį pontifiką Benediktą XVI apibūdina Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto Irena Vaišvilaitė.

„Jis valdė labai trumpą laiką, bet jo pontifikatas buvo esmingas. Viena vertus, jo paskelbtos enciklikos kelia Bažnyčiai tikėjimo, dvasios gyvenimo, drausmės klausimus. Antra vertus, jo asmenybė skyrėsi nuo pirmtako Jono Pauliaus II. Benediktas XVI nebuvo susirinkusių minių valdovas, tačiau buvo labai gerbiamas Katalikų Bažnyčioje ir pasaulyje, jis buvo dvasių ir protų vadovas ir valdovas. Jis buvo vienas intelektualiausių popiežių per kelis šimtus metų, be galo gili asmenybė“, – LRT televizijos laidoje „Laba diena, Lietuva“ kalbėjo ambasadorė, kuri pridūrė, kad Bendiktas XVI buvo pirmasis tikrai XXI amžiaus popiežius.

Anot I. Vaišvilaitės, popiežiaus pranešimas apie pasitraukimą buvo netikėtas, tačiau teiginius, jog pontifikas galėjo būti paragintas tą padaryti, ji vadina spekuliacijomis.

„Tai greičiau žurnalistų spekuliacijos. Sunku įsivaizduoti, kad popiežiui galėtų kas nors siūlyti atsistatydinti. Čia turime reikalą su monarchija. Manau, kad pats popiežiaus sprendimas ir pranešimas net didelei daliai Romos kurijos galėjo būti nuostabą keliantis ir netikėtas“, – sakė diplomatė.

Paklausta, kokios procedūros bus taikomos po to, kai popiežius pasitrauks iš pareigų, I. Vaišvilaitė pastebėjo, kad atsakymo į šį klausimą kol kas nėra.

„Čia naudojamas terminas „Sede vacante“ (liet. „Tuščias sostas“). Remiantis dokumentu apie naujojo popiežiaus rinkimą, kurį paskutinį kartą tvarkė ir keitė Jonas Paulius II, galima sakyti, kad nuo „Sede vacante“ paskelbimo procedūra bus tokia pati. Tačiau nepamirškime, kad Benediktas dar yra popiežius, daugiau nei per dvi savaites jis gali priimti kai kuriuos sprendimus dėl to pereinamojo laikotarpio“, – kalbėjo ji.

I. Vaišvilaitė aiškino, kad paskelbus „Sede vacante“, šaukiama konklava, kurioje rinkimų teisę turintys kardinolai iki 80 metų renka naują Katalikų Bažnyčios vadovą.

„Pernai rudenį Benediktas buvo sušaukęs mažą konsistoriją, kurios metu į kardinolus pakėlė labai nedidelį kiekį vyskupų, bet akivaizdžiai siekė išlaikyti maksimalų rinkėjų skaičių. Maksimalus skaičius, jei neklystu, yra 122 kardinolai. Jei kuris nors jų sulaukia 80 metų, tada jo vietą turi užimti kažkas kitas“, – sakė ji.

Ji nesiryžo spėlioti, koks Benedikto XVI vaidmuo bus pasibaigus pontifikatui.

„Celestinas V (paskutinis atsistatydinęs popiežius, kuris tą padarė 1294 metais –LRT.lt), išrinktas popiežiumi iš atsiskyrėlių, vėliau visiškai pasitraukė iš viešumos. Kaip elgsis Benediktas XVI, labai sunku pasakyti“, – teigė I. Vaišvilaitė.

Pirmadienį Benediktas XVI paskelbė, kad vasario 28 dieną pasitrauks iš pareigų, nes dėl silpstančios sveikatos mano esąs nepajėgus toliau vadovauti Katalikų  Bažnyčiai.