Lietuvoje

2020.05.06 18:26

Statuto pataisa: teikimas pradėti apkaltos procesą galimas tik paaiškėjus, kad padarytas nusikaltimas

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė siūlo tobulinti Seimo statuto nuostatas, reglamentuojančias Seimo nario teisinės neliečiamybės atėmimą.

Siūloma nustatyti, kad teikimas pradėti apkaltos procesą galimas, ne kai asmuo įtariamas padaręs nusikaltimą, o paaiškėjus, kad padarytas nusikaltimas.

Pagal A. Širinskienės įregistruotą Statuto pakeitimo projektą, „jeigu Seimas yra priėmęs protokolinį nutarimą dėl sutikimo Seimo narį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, suimti ar kitaip suvaržyti jo laisvę, apkaltos procesas Seimo nariui gali būti pradėtas tik išsprendus baudžiamosios atsakomybės klausimą, t. y. kai yra įsiteisėjęs teismo išteisinamasis nuosprendis arba įsiteisėjęs teismo apkaltinamasis nuosprendis, arba baudžiamoji byla yra nutraukta“.

Statute siūloma įtvirtinti, kad Seimas, priėmęs nutarimą pradėti apkaltos procesą konkrečiam asmeniui, į Konstitucinį Teismą kreipiasi išvados tik tais atvejais, kai gautas įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašas dėl padaryto nusikaltimo, asmeniui einant pareigas.

Projektu siūloma įtvirtinti, kad Seimas, gavęs įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio nuorašą dėl asmens nusikaltimo, padaryto iki pradedant eiti pareigas, kai nusikaltimo padarymo faktas paaiškėjo šias pareigas asmeniui einant, priima nutarimą pradėti apkaltos procesą Seime šiam asmeniui, tačiau šiuo atveju į Konstitucinį Teismą Seimas nesikreipia.

Seimas priimtų sprendimą svarstyti Seimo posėdyje asmens, kuriam taikoma apkalta, pašalinimą iš pareigų ar Seimo nario mandato panaikinimą ir paskirtų svarstymo datą.

Asmeniui, kuriam taikoma apkalta, nedelsiant raštu ir pasirašytinai būtų pranešta apie paskirtą Seimo posėdžio datą ir laiką, kada bus sprendžiamas jo pašalinimo iš pareigų ar Seimo nario mandato panaikinimo klausimas.

Kai apkalta pradėta dėl padaryto nusikaltimo iki asmeniui pradedant eiti pareigas – Seimo posėdis būtų pradedamas posėdžio pirmininko pranešimu, kuriame išdėstoma įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio esmė. Tokiu atveju būtent apkaltinamojo teismo nuosprendžio esmė turėtų būti nurodoma ir Seimo nutarime pašalinti asmenį iš pareigų arba panaikinti Seimo nario mandatą.

A. Širinskienė siūlo pakeisti Seimo statuto nuostatas, kurios, remiantis Konstitucinio Teismo 2017 m. vasario 24 d. nutarimu, prieštarauja Konstitucijai.