Lietuvoje

2020.04.23 10:33

Sveikatos priežiūros įstaigos kreipėsi į Vyriausybę: pažeidžiami teisėkūros principai

LRT.lt 2020.04.23 10:33

Šių metų balandžio 22 dieną sveikatos priežiūros įstaigos sulaukė nemalonių žinių, kurios, tikėtina, neigiamai paveiktų ne tik įstaigų veiklą, pelningumą, bet ir darbuotojų atlyginimus. Buvo nuspręsta, jog balandžio 23 dieną bus šaukiamas Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (Tarybos) posėdis, kuriame – tvirtinamos naujos, gerokai mažesnės, kompiuterinės tomografijos (KT) bei magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimų bazinės kainos, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Investuotojų Forumo“ asociacijos atstovai itin nustebę tokio skubaus ir, jų teigimu, su niekuo nesuderinto, projekto įtraukimu į Tarybos darbotvarkę, ypač pandemijos metu, ir prašo atidėti nutarimo priėmimo klausimą.

Kreipimesi į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją, Lietuvos Respublikos Vyriausybę bei Tarybos pirmininkę Odetą Vitkūnienę nurodoma, jog tokie svarbūs sprendimai, galintys nemenkai paveikti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą negali būti priimami per parą, o tokia skuba yra tiesiog nepateisinama.

Dokumente taip pat prašoma atidėti skubų minėto klausimo nagrinėjimą ir jį suderinti tiek su rinkos dalyviais, tiek su kitomis valdžios institucijomis. Esant karantino apribojimams, brangiuosius KT bei MRT tyrimus teikiančios įstaigos negali atlikti paslaugų, kadangi jos yra uždraustos, o šiuo metu įstaigoms ir taip yra sunku išsilaikyti pačioms bei išlaikyti turimus darbuotojus. Rašte tvirtinama, kad brangiųjų tyrimų bazinių kainų mažinimas sukels sunkius ir nenuginčijamus padarinius, tad tokie sprendimai turi būti pamatuojami ir priimami racionaliai juos įvertinus.

„Investuotojų Forumo“ atstovai oficialiame kreipimesi dėsto, jog visų pirma juos itin stebina, kad ruošiamasis priimti sprendimas galios atbuline tvarka – nuo šių metų balandžio 1d.: „Toks „atgalinis“ reguliavimas pažeidžia tiek teisėkūros principus, tiek brangiuosius tyrimus vykdančių sveikatos priežiūros įstaigų teisėtus interesus. Be to, bazinių kainų taikymas už jau atliktus tyrimus keltų taip pat ir konstitucingumo klausimus“, – rašoma oficialiame laiške.

Kreipimesi minima, jog bazinių kainų keitimo svarstymas nėra skubus klausimas, nes jį nagrinėti buvo pavesta jau prieš dvejus metus – 2018 metais gauto pavedimo pagrindu. Pasak „Investuotojų Forumo“ atstovų, ekstremalios situacijos šalyje metu tokie projektai neturėtų būti laikomi prioritetiniais ir priimami skubos tvarka: „Tai nėra vienos dienos klausimas ir jis turi būti derinamas, viešai paskelbtas ir priimamas skaidriu būdu, išvengiant korupcinių apraiškų“, – teigiama oficialiame laiške.

Kreipimesi taip pat tikinama, kad šiam nutarimui priimti nėra tvirto pagrindo, mat jis parengtas įvertinus tik dalį aktualių duomenų, o informacija gauta tik iš kelių viešųjų įstaigų – neįvertinti visos rinkos rezultatai bei tarptautinė patirtis: „Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Lietuvoje brangiųjų tyrimų kainos jau dabar yra žemesnės nei kaimyninėse šalyse, todėl jų dar didesnis mažinimas yra sunkiai suvokiamas“, – rašoma rašte.

Sveikatos apsaugos ministerijos, Vyriausybės bei Tarybos pirmininkės prašoma atsižvelgti į susidariusią sudėtingą situaciją ir į po sprendimo priėmimo galimai pablogėsiančią įstaigų finansinę padėtį. Rašte pabrėžiama, kad priešingai nei kitos sveikatos priežiūros įstaigos, brangiuosius tyrimus darančios įstaigos negauna 1/12 metinės sumos, mokamos Teritorinių ligonių kasų karantino metu, o įstaigų fiksuoti kaštai – kaupiasi.

Rašte taip pat teigiama, kad daugybė sveikatos priežiūros įstaigų jau yra numačiusios savo išlaidų bei pajamų planus, todėl Tarybos sprendimu būtų pažeidžiamas konstitucinis teisėtų interesų principas. Negana to, sumažinus minėtų tyrimų bazines kainas, nemažai įstaigų nebeišgalės savo darbuotojams mokėti tokio paties dydžio atlyginimų.

Kreipimesi prašoma visus valstybės institucijų veiksmus grįsti skaidrumu bei atvirumu ir suderinti tokius bei panašius klausimus su rinka: „Prašome atidėti Nutarimo priėmimo klausimą Taryboje ir pakviesti mus diskusijai susijusiems klausimams nagrinėti“, – rašoma oficialiame rašte.