Lietuvoje

2020.04.16 12:50

Bartkus pristatė STT veiklos ataskaitą: išaiškintas vienas didžiausių sisteminės korupcijos atvejų

Paulina Levickytė, ELTA2020.04.16 12:50

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pristatė 2019 metų veiklos ataskaitą. Pasak STT direktoriaus Žydrūno Bartkaus, praėjusiais metais tarnyba išaiškino vieną didžiausių sisteminės korupcijos atvejų teisingumo vykdymo srityje – šiuo metu viešoje erdvėje įvardinta kaip teisėjų korupcijos byla, kurioje įtarimai pareikšti daugiau nei 70 asmenų.

Pasak jo, jau nuo 2012 metų STT nuosekliai kėlė klausimus dėl galimų korupcinių rizikų teismų sistemoje, identifikavo rizikos veiksnius, teikė pastabas bei pasiūlymus, kaip juos pašalinti ir užtikrinti efektyvias prevencines priemones. Buvo nustatyta, kad, siekiant didesnio skaidrumo šioje srityje, svarbu užtikrinti bylų paskirstymo teisėjams automatizavimą, tobulinti teisėjų kolegijų sudarymo procesą.

Per pastaruosius 10 metų STT pradėjo 16 ikiteisminių tyrimų dėl galimos korupcijos teisingumo vykdymo srityje. Iš viso tirta 171 nusikalstama veika, įtarimai pareikšti 79 asmenims, iš jų 23 teisėjams: 8 miestų, rajonų apylinkės teismų teisėjams, 10 apygardų teismų teisėjų, 4 Lietuvos apeliacinio teismo teisėjams, 1 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjui.

„Šiandien pristatome 2019 metų STT veiklos ataskaitą, kurioje pagrindinį dėmesį skyrėme nustatytoms korupcijos rizikoms teisingumo vykdymo srityje. Ataskaitoje tuo pačiu santūriai pasidžiaugėme 2019 metų geresniu Lietuvos skaidrumo tarptautiniu įvertinimu, rodančiu po truputį gerėjančią Lietuvos antikorupcinę situaciją. Tačiau, siekiant reikšmingų pokyčių, turime paskatinti ir įtraukti visų institucijų vadovus būti savo srities antikorupcinės aplinkos kūrėjais“, – pristatydamas praėjusių metų Tarnybos veiklos ataskaitą, sako STT direktorius Ž. Bartkus.

Pasak jo, praėjusiais metais STT taip pat sukūrė tarptautinio susidomėjimo sulaukusį didžiųjų duomenų (angl. big data) analitikos modelį bei ne vieną inovatyvią antikorupcinio švietimo priemonę jaunimui, sėkmingai vykdė korupcijos prevenciją – įgyvendinama 87 proc. STT korupcijos rizikos analizėse pateiktų rekomendacijų. Per metus pasitikėjimas STT išaugo 4 proc. – nuo 54 proc. iki 58 proc.

Ž. Bartkaus teigimu, 2020 metais tarnyba sau kelia ne mažesnius tikslus – kurti kokybiškai naują Lietuvos korupcijos prevencijos modelį, stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, visoje Lietuvoje vykdyti antikorupcinio švietimo iniciatyvas, taip pat ir toliau orientuotis į sisteminius, didžiausią žalą valstybei darančius korupcinius nusikaltimus.

Pusė ikiteisminių tyrimų pradėta pagal asmenų pranešimus

Lietuvoje pastebimos smulkiosios korupcijos mažėjimo tendencijos, o STT didžiausią dėmesį skiria sudėtingų, kompleksinių korupcijos atvejų tyrimams.

„STT 2019 metais pradėjo 47 ikiteisminius tyrimus, iš kurių pusė – 24 tyrimai pradėti gavus asmenų pranešimus. Pradėtos tirti 383 nusikalstamos veikos, pareikšti įtarimai 167 asmenims. Per praėjusius metus teismui buvo perduotos 49 STT ištirtos baudžiamosios bylos, kuriose, lyginant su 2018 metais, 59 proc. daugiau kaltinamų asmenų ir 47 proc. daugiau nusikalstamų veikų“, – teigiama STT pranešime spaudai.

STT duomenimis, 2019 metais teismų sprendimais 49 nuteistiems asmenims skirta 555,7 tūkst. eurų baudų. Byloje dėl korupcijos teismų sistemoje kaltais jau pripažinti 3 asmenys, jiems skirta 84,1 tūkst. eurų baudų.

Tarptautinis susidomėjimas STT analitine veikla

STT 2019 metais atliko 3 korupciją lemiančių veiksnių – nepotizmo, favoritizmo, viešųjų ir privačių interesų konflikto – paplitimo stebėseną.

„STT analitikai įvertino 7 valstybės valdymo sričių atsparumą korupcijai: savivaldos, sveikatos apsaugos, teritorijų planavimo ir statybos, teisėsaugos, švietimo, žemės ūkio ir energetikos. Atliktų tyrimų pagrindu buvo inicijuoti teisinio reglamentavimo pakeitimai viešųjų pirkimų, paramos teikimo ir interesų konfliktų valdymo srityse“, – teigiama pranešime.

Tęsiant korupcinio pobūdžio rizikų stebėseną savivaldos srityse, nustatyta, kad per metus bendras savivaldybių administracijų nepotizmo rizikos intensyvumas sumažėjo 0,7 proc. – nuo 17,62 proc. iki 16,92 proc.

„Atlikus Lietuvos savivaldybių politizacijos tyrimą, nustatyta, kad 47 proc. savivaldybių visuose trijuose valdžios organuose – administracijoje, taryboje ir mero institucijoje – dominuoja viena politinė organizacija. Tai gali lemti silpnesnės sprendimų priėmimo politinės kontrolės riziką“, – teigiama pranešime.

Siekiant stiprinti naujausios STT veiklos krypties – analitinės antikorupcinės žvalgybos – veiklą, sukurtas didžiųjų duomenų (angl. big data) analitikos modelis, kuris leidžia techniškai efektyviau ir operatyviau identifikuoti bei analizuoti korupcijos rizikas. Sustiprinta analitinė veikla sulaukė tarptautinio susidomėjimo – STT analitikai buvo pakviesti pasidalinti patirtimi nustatant korupcinio pobūdžio rizikas Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Pasaulinio antikorupcijos ir skaidrumo forumo metu Paryžiuje bei Europos tinklo dėl sukčiavimo ir korupcijos sveikatos priežiūros srityje (EHFCN) konferencijoje Berlyne.

Korupcijos prevencija – įgyvendinama 87 proc. STT analizėse pateiktų rekomendacijų

Siekiant padidinti viešojo sektoriaus įsitraukimą ir aktyvumą kuriant antikorupcinius standartus, STT 2019 metais įvertino 388 teisės aktus ir jų projektus, atliko 24 korupcijos rizikos analizes 83 įstaigose.

Pastaraisiais metais STT teikė siūlymus valstybinės žemės nuomos be aukciono, pacientų eilių sudarymo, miškų ir saugomų teritorijų reglamentavimo, žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo, bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo bei kitose srityse.

2019 metais atlikus anksčiau STT pateiktų rekomendacijų stebėseną, nustatyta, kad valstybės institucijos ir įstaigos įgyvendino ar tęsė įgyvendinimą 87 proc. STT korupcijos rizikos analizėse pateiktų rekomendacijų.

Antikorupcinio švietimo srityje – inovatyvios priemonės

Siekiant ugdyti visuomenės sąmoningumą, aktyviai vykdytos antikorupcinio švietimo priemonės. 2019 metais STT antikorupcinio švietimo paskaitose ir praktiniuose seminaruose dalyvavo daugiau nei 6 tūkst. asmenų.

Ieškant įvairesnių antikorupcinio švietimo formų, buvo sukurta antikorupcinio švietimo platforma moksleiviams www.skaidrumozenklelis.lt, įgyvendinta iniciatyva „Lietuvos skaidrumas tavo rankose – išsivaduok iš korupcijos“, kur pabėgimo kambaryje korupcijos bylą sprendė apie 1,5 tūkst. asmenų. Taip pat atnaujinta mobilioji aplikacija „Pranešk STT“, kuria galima ne tik pranešti apie korupcijos atvejus, pažymėti probleminius taškus, bet ir greičiau gauti STT naujienas.

Aktyvi Tarnybos tarptautinio bendradarbiavimo veikla

2019 metais STT didino Lietuvos antikorupcinės veiklos žinomumą tarptautinėje erdvėje. Plečiant gerosios patirties mainų ratą, buvo užmegzti nauji kontaktai su antikorupcinėmis įstaigomis Ispanijoje, Italijoje, Slovakijoje, Suomijoje ir Honkonge. Taip pat vykdyta vystomojo bendradarbiavimo veikla Ukrainoje, Moldovoje, Gruzijoje, Azerbaidžane ir Armėnijoje. Kartu su partneriais įgyvendintas Europos Sąjungos paramos Dvynių projektas Moldovoje ir įgyvendinamas Dvynių projektas Serbijoje.

Pastaraisiais metais Tarnyba intensyviai dalyvavo tarptautinių organizacijų: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD), Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO), Europos partnerių prieš korupciją (EPAC) veikloje. Taip pat sėkmingai dalyvauta ginant Lietuvos pažangos ataskaitą pagal OECD konvenciją dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimo.