Lietuvoje

2020.04.14 13:35

Ministras Veryga pasipriešinusiems medikams: „Kalbose esame principingi ir drąsūs, bet kai reikia imtis darbų, ryžtas prapuola“

Aida Murauskaitė, LRT.lt2020.04.14 13:35

Lietuvos medikai pasipiktino Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) pateiktu Deklaracijos dėl medikų ir kartu su jais dirbančių darbuotojų, teikiančių paslaugas dėl COVID-19 ligos, darbo saugos ir darbo organizavimo užtikrinimo projektu. 

Medikų profesinės sąjungos, kitos buriančios asociacijos nepasirašė šios deklaracijos.

Lietuvos medikų sąjūdis (LMS) tvirtina, kad ministerijos siekis medikams leisti dirbti vienoje vietoje pažeistų darbuotojo teises ir interesus, pablogintų finansinę padėtį, o kai kurioms medicinos įstaigoms grėstų specialistų praradimų ir licencijų netekimu.

„Tenka apgailestauti, kad asocijuotos struktūros nusprendė prie deklaracijos neprisijungti. Kalbose mes esame principingi ir drąsūs, bet kai reikia imtis darbų, drąsa, noras ir ryžtas prapuola“, – kritikavo A. Veryga.

Jis tikino, kad medikai, uždraudus darbą keliose vietose, finansiškai nenukentėtų.

„Jei medikai pagrindiniu krūviu dirbtų vienoje iš pasirinktų įstaigų, jo atlyginimas niekaip neturėtų nukentėti, nes gydymo įstaigoms mokama 1/12 sutartinės su Ligonių kasomis sumos, o tai reiškia, kad nė viena įstaiga darbo užmokesčio fondo nepraranda“, – sakė ministras.

Ribojimai, anot jo, buvo numatyti tik karantino laikotarpiui.

Per konferenciją žiniasklaidai sveikatos apsaugos ministras A. Veryga sakė, kad ministerijos pasiūlyta medikams pasirašyti darbuotojų saugumo deklaracija pradėta rengti dar prieš Velykas.

Joje, anot A. Verygos, apibrėžiami klausimai dėl apsaugos priemonių, dėl testavimo, dėl darbuotojų judėjimo ir darbo vienoje įstaigoje.

„Tenka apgailestauti, kad asocijuotos struktūros neusprendė prie deklaracijos prisijungti. Tai būtų buvusi deklaracija dėl darbuotojų saugos.

Būtume deklaravę tam tikrą siekį apsaugoti sveikatos priežiūros arbuotojus. Kryžminis užkrato plitimas fiksuotas ne medicinos įstaigoje“, – sakė A. Veryga.

Anot ministro, tai, kad medikai dirba ne vienoje darbovietėje, paskatino viruso plitimą. Jis paminėjo Marijampolės, Ukmergės ligonines.

Žlugus deklaracijos pasirašymui, šiandien, antradienį, bus surašytas sprendimas, įpareigojantis medikus surašyti, kokiose įstaigose jie dirba ir kiek turi darboviečių.

„Tai sprendimas, kuris leis įstaigų vadovams žinoti, kokios yra grėsmės jų gydymo įstaigoms“, – pabrėžė ministras.

Lietuvos medikų sąjūdis (LMS) išplatino savo poziciją.

„Pabrėžiame, kad deklaracijos 9 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodeksui, kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams bei patvirtintai teismų praktikai, todėl jis negali būti patvirtinta siūlomos redakcijos“, – rašoma išplatintoje Lietuvos medikų sąjūdžio (LMS) pozicijoje.

Pavyzdžiui, teiginys „faktinė pilno krūvio darbo vieta būtų tik vienoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, užtikrinant ne mažesnį iki darbuotojo darbo vienoje darbovietėje gaunamo darbo užmokesčio dydį“ reiškia, kad specialistui padidintus darbo
krūvį vienoje darbovietėje, joje jam gali būti nemokama už papildomas funkcijas ar darbo krūvį, kas iš esmės pažeidžia specialisto kaip darbuotojo teises ir teisėtus interesus.

Anot Medikų sąjūdžio, nėra aiškus deklaracijos 9 punkto įgyvendinimo mechanizmas, kadangi SODRA darbdaviams informacijos apie jų darbuotojų darbo krūvį ir darbovietės nėra įpareigota pateikti.

Be to, pasak gydytojų, įgyvendinus deklaracijos 9 punktą, nemaža dalis Lietuvos gydymo įstaigų, teikiančių paslaugas rajonuose (regionuose), neteks sveikatos priežiūros specialistų, o tai sudarys pagrindą stabdyti arba net gi naikinti jiems
išduotas ASPĮ licencijas.

„Tuo atveju, jeigu SAM priims atitinkamus įsakymus ar kitus teisės aktus Deklaracijos 9 punkto pagrindu, tai bus absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas, kuris keltų neigiamas teisines pasekmes tiek įstaigoms, tiek specialistams, tiek
valstybei.

Griežtai pasisakome prieš Deklaracijos 9 punkto dabartinę redakciją ir ragina SAM ją tikslinti bei tobulinti“, – skelbia medikai.

LMS pabrėžė, kad deklaracijos tekstas buvo pateiktas derinimui 2020 m. balandžio 12 d. (antrą Velykų dieną) su nurodymu kuo skubiau pateikti komentarus bei pastabas šiam dokumentui. Tą pačią dieną deklaracijos projekto tekstas buvo
patikslintas SAM ir atsiųstas naujai.

„Deklaracija taisytina ir tobulintina dėl jos atitikimo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų reikalavimams. Atkreipiame SAM dėmesį, kad Deklaracijos 1, 2, 4, 5, 6, 9 bei 11 punktai kildinami iš darbo santykių aplinkos ir jau yra sureguliuoti bei vykdomi, tad nėra aišku, kodėl esamos teisinės aplinkos reikalavimus reikia kartoti Deklaracijoje. Dar kartą raginame SAM tinkamai laikytis esamų teisės normų ir vykdyti savo kaip institucijos, o Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo – savo funkcijai priskiriamų pareigų karantino metu“, – rašoma LMS pozicijoje.

Anot medikų, deklaracijos 9 punktas prieštarauja Darbo kodekso bei sveikatos priežiūros paslaugų licencijavimo teisiniam reguliavimui bei sudarytų pagrindą sustabdyti ir (arba) nutraukti rajonuose (regionuose) veikiančių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų veiklą.

„Atkreipiame dėmesį, kad SAM lydimuose laiškuose, kuriais buvo siųstas deklaracijos tekstas, nurodė, kad ši deklaracija taps pagrindu priimti atitinkamus teisės aktus. Tai reiškia, kad Deklaracija taptų faktiniu pagrindu SAM priiminėti
atitinkamus sprendimus“, – pabrėžė LMS.

Be to, anot organizacijos, nėra aiškus deklaracijos poveikis šalies bei sveikatos priežiūros įstaigų finansams. LMS teikia, kad, remiantis atliktais skaičiavimais, tam tikrų deklaracijos sąlygų įgyvendinimas pareikalautų papildomų 35 mln. eurų.

„Tai papildoma naštą valstybės biudžetui, kurią reikia įvertinti. Todėl prašome SAM pateikti poveikio vertinimo ataskaitą, kuri turėtų būti parengta valstybės strateginiams dokumentams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimais. Maloniai primename, kad deklaracija Lietuvos teisinėje sistemoje yra suprantama kaip viešas iškilmingas pareiškimas (sąvoka apibrėžta Lietuvių kalbos žodyne ir teisės doktrinoje), kuriame apibrėžiama valstybės, atitinkamos partijos arba tarptautinės organizacijos pozicija svarbiausiais, strateginiais, programiniais klausimais“, – rašo LMS.

Tikimės papildyti Sveikatos apsaugos ministerijos komentaru.

Gitanas Nausėda
5
2021.05.06 08:14

Besitęsiantį konservatorių aiškinimąsi dėl atstovavimo EVT prezidentūra vadina „antivalstybišku“

Pavilionis rėžia – Nausėda vienasmeniškai uzurpavo Briuselį; atnaujinta 10.09
5
Aurelijus Veryga
2021.05.06 14:48

Teismas: Veryga nuo 2020-ųjų gegužės nebuvo tinkamai įgaliotas eiti operacijų vadovo pareigas

Veryga: keista, kad teisininkai nesužiūrėjo, atnaujinta 18.25