Lietuvoje

2013.02.06 19:46

Teismas pradėjo nagrinėti Lazdynų mikrorajono gyventojų ir Aplinkos ministerijos bylą

ELTA 2013.02.06 19:46

  Vilniaus apygardos administraciniame teisme (VAAT) pradėtas nagrinėti asociacijos „Lazdynų bendruomenės savivaldija“ skundas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl išvados panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.  

Vilniaus apygardos administraciniame teisme (VAAT) pradėtas nagrinėti asociacijos „Lazdynų bendruomenės savivaldija“ skundas Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl išvados panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Vilniuje veikianti asociacija „Lazdynų bendruomenės savivaldija“ prašo teismo panaikinti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento 2012 lapkričio 21-osios galutinę atrankos išvadą ir įpareigoti departamentą priimti naują sprendimą, nustatantį, kad komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimas yra privalomas.

Pasak pareiškėjos, išvada, kurioje departamentas nusprendė, jog komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimas nėra privalomas, yra nepagrįsta. Asociacija mano, kad atliekų rūšiavimo įrenginys bus paverstas atliekų sąvartynu, į kurį gali būti atvežamos radioaktyvios ar kitos pavojingos atliekos. Šių atliekų sandėliavimas, rūšiavimas, perdirbimas, tolesnis panaudojimas ir avarijų tikimybė darys didelį poveikį aplinkai. Pareiškėjos teigimu, nėra argumentuotos išvados, kad parinkta tinkamiausia vieta tokiems įrenginiams, ir mano, kad išvadoje ignoruojami aplinkosaugos ir sveikatingumo klausimai, o prioritetas teikiamas komercinei ir infrastruktūros sričiai.

Asociacija teismui skundžiasi, kad nėra tinkamai supažindinta su komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių veikla ir jos pasekmėmis aplinkai. Nesą ir duomenų, kokia įranga bus naudojama atliekų rūšiavimo veikloje, kokia tokios veiklos įtaka aplinkai. Pareiškėja mano, kad neatsižvelgta ir į tai, jog šioje miesto zonoje jau veikia daugybė taršos šaltinių: šiluminė elektrinė, UAB „Senovė“, UAB „Biastra plius“, magistraliniai dujotiekio tinklai, miesto vakarinis aplinkkelis, Vilniaus televizijos bokštas, Jankiškių vandenvietė.

Pasak VAAT pranešimo spaudai, sprendimą šioje administracinėje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas skelbs vasario 25 d.

Lazdynų ir aplinkinių Vilniaus rajonų bendruomenės prieš planus statyti atliekų deginimo gamyklą kovoja jau kelerius metus, primena ELTA.

Prie Gariūnų turgavietės planuojamoje statyti gamykloje numatoma deginti Vilniaus ir Utenos regionų komunalines atliekas.