Lietuvoje

2015.09.29 11:58

Valstybės kontrolė: pernai VRM išlaidavo nesilaikydama įstatymų

BNS 2015.09.29 11:58

Vidaus reikalų ministerija (VRM) 2014 metais nesilaikydama Viešųjų pirkimų įstatymo pirko prekių, įsigijo paslaugų ir darbų už beveik 1,2 mln. eurų.

VRM auditą atlikusi Valstybės kontrolė paskelbė nustačiusi sisteminių viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų.

Pavyzdžiui, įsigyti techninių reikalavimų neatitinkantys specialieji automobiliai; perkant informacinės sistemos priežiūros ir papildomos programinės įrangos programavimo ir konsultavimo, remonto ir techninės priežiūros, integracinių sąsajų sukūrimo, audito paslaugas, atsargines detales, tiekėjams nustatyti konkurenciją dirbtinai ribojantys kvalifikacijos reikalavimai; teisinės paslaugos, atsarginės detalės įsigytos neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų; perkant integracinių sąsajų sukūrimo paslaugas, netinkamai vertinta, ar tiekėjai atitinka kvalifikacijos reikalavimus; sudarant gaisrinių automobilių pirkimo sutartis, pakeistos pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos; perkant gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilines kopėčias ir pastato remonto paslaugas, iš tiekėjų nepareikalauta avanso grąžinimo garantijos arba pareikalauta ne visos sumokamo avanso sumos grąžinimo garantijos.

Anot auditorių, 2014 metais iš viso prekių, paslaugų ir darbų už 4,1 mln. litų (beveik 1,2 mln. eurų) pirkimai atlikti nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo, o už 2 mln. litų (579 tūkst. eurų) – nesivadovaujant Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijomis ar teismų nutartimis analogiško pobūdžio bylose.

„Ministerija taiso buvusią itin prastą padėtį viešųjų pirkimų srityje: yra atlikusi anksčiau nustatytų viešųjų pirkimų pažeidimų tyrimus, darbuotojus siuntė į mokymus, nutraukė sutartis, kurios buvo sudarytos po galimai neskaidriai atliktų viešųjų pirkimų, ir kai kuriuos abejotinus pradėtus vykdyti viešuosius pirkimus. Tačiau minėtų priemonių imtasi tik 2014 m. pabaigoje, taigi audituojamuoju laikotarpiu (2014 m.) nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo vis dar buvo atlikta prekių, paslaugų ir darbų pirkimų už daugiau kaip 4 mln. litų“, – teigiama Valstybės kontrolės pranešime.

Auditoriai primena, kad sisteminiai didelės vertės viešųjų pirkimų pažeidimai ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose kartodavosi metai iš metų, o 2011 ir 2013 metų auditų metu surinktus faktus, keliančius abejonių dėl paslaugų pirkimo skaidrumo, Valstybės kontrolė perdavė Generalinei prokuratūrai, pradėti ikiteisminiai tyrimai.