Lietuvoje

2015.09.29 09:45

Prezidentūra: ES nepalaiko veto teisės Jungtinėse Tautose

ELTA 2015.09.29 09:45

Europos Sąjungos šalys, anot Prezidentės vyriausiojo patarėjo užsienio politikos klausimais Renaldo Vaisbrodo, gana vieningai pasisako už Jungtinių Tautų Organizacijos reformą ir veto teisės atsisakymą Saugumo Taryboje.  

Šalies vadovės patarėjo teigimu, efektyviam JT veikimui savo kalbose daug dėmesio skiria valstybių vadovai, taip pat keliamas klausimas, ar ši organizacija gali toliau spręsti tarptautines problemas turėdama nuolatines nares su veto teise Saugumo Taryboje.

„ES šalys yra pakankamai vieningos, kur kalbama apie veto teisės panaikinimą, ypač sprendžiant klausimus, susijusius su dideliu skaičiumi žmonių žūčių ar rimtomis nelaimėmis“, iš Niujorko „Žinių radijui“ sakė R. Vaisbrodas.

Pernai pasinaudojusi veto teise Saugumo Taryboje, Rusija užkirto kelią tarptautinio tribunolo įsteigimui „Malaysia Airlines" lėktuvo numušimo aplinkybėms tirti, taip pat nepalaikė rezoliucijos 1995 m. Srebrenicoje vykusias žudynes pasmerkti kaip genocidą.

„Pastarųjų metų matoma praktika, kur praktiškai viena šalis – JT Saugumo Tarybos narė – vetuoja sprendimus, kurie susiję su tarptautiniu teisingumu, su galimybe ištirti nusikaltimus“, – pabrėžė R. Vaisbrodas.

Apie būtinybę reformuoti JT vėlų antradienio vakarą Generalinės Asamblėjos sesijoje taip pat kalbės ir Prezidentė Dalia Grybauskaitė.