Lietuvoje

2020.03.04 13:17

Vyriausybė nutarė jungti dvi jaunimo politiką įgyvendinančias įstaigas

LRT.lt 2020.03.04 13:17

Vyriausybė nutarė sujungti dvi jaunimo politiką įgyvendinančias įstaigas – Jaunimo reikalų departamentą (JRD) ir Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūrą (JTBA), rašoma ministerijos pranešime.

Jaunimo politikos pagrindų įstatyme dabar numatoma, kad JRD įgyvendina jaunimo politiką, tai yra rengia, įgyvendina, administruoja valstybės politikos programas ir priemones, o JTBA įgyvendina ir administruoja tarptautines ir ES programas, pavyzdžiui, „Erasmus+“.

Įstatymo pataisomis siūloma, kad jaunimo politiką įgyvendintų viena Vyriausybės įgaliota institucija, būtų atsisakoma nuostatų, susijusių su JTBA – ji būtų prijungiama prie JRD.

Jungiant įstaigas siekiama tolygesnio jaunimo politikos įgyvendinimo, užtikrinant tęstinį darbą su platesnėmis skirtingomis jaunimo grupėmis, pavyzdžiui, jaunuoliais, grįžusiais iš įkalinimo įstaigų, esančiais globos įstaigose, neįgaliais jaunais žmonėmis ir jaunomis šeimomis.

Projektui įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto lėšų neprireiks. Naujoje įstaigoje atsiras 20 pareigybių, bet lėšos joms bus skiriamos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos asignavimų, šiuo metu skiriamų JTBA.

Jungimas vyks dviems etapais.

Jeigu pataisoms pritars Seimas, nauja sustiprinta biudžetinė įstaiga savo veiklą turėtų pradėti nuo 2021 metų liepos mėnesio.