Lietuvoje

2015.09.25 10:56

Tik turinčiai teisę į socialinę paramą prezidento našlei siūloma suteikti būstą

ELTA 2015.09.25 10:56

Siūloma prezidento našliui (našlei) panaudos pagrindais suteikti būstą (gyvenamąsias patalpas) vyriausybės nustatyta tvarka tik tada, kai šis turi teisę į socialinę paramą.

Tai siūlančią prezidento įstatymo pataisą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo narys Kęstutis Masiulis.

Kaip primena parlamentaras, 2014 metų liepos 3 dieną Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kuriuo paaiškino, kad vien mirusio asmens turėtas socialinis statusas savaime nėra konstituciškai pateisinamas pagrindas užtikrinti jo našliui (našlei) daug didesnio dydžio socialinę paramą, nei ji užtikrinama kitiems našliams (našlėms).

„Teisinis reguliavimas, susijęs su didesnėmis nei kitiems žmonėms prezidento našlių rentomis, pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijos 52 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui. Prezidento įstatyme garantuota teisė prezidento našliui (našlei) prašyti iš valstybės panaudos pagrindais suteikti būstą taip pat galimai prieštarauja Konstitucijai, todėl įstatymo projektu siekiama atsižvelgti į Konstitucinio Teismo išaiškinimą ir apriboti galimybę gauti daug didesnio dydžio socialinę paramą, nei ji užtikrinama kitiems našliams (našlėms)“, – sako Seimo narys K. Masiulis.

Pasak jo, jeigu Seimas pritartų įstatymo pataisai, vyriausybė turėtų pakeisti dabar galiojančią tvarką, kuri numato panaudos pagrindais suteikti būstą (gyvenamąsias patalpas) prezidento našliui (našlei). K. Masiulis prognozuoja, kad, įgyvendinus siūlomą įstatymo pataisą, bus galima sutaupyti valstybės biudžeto lėšų.

Šiuo metu, jeigu Respublikos prezidentas, eidamas pareigas ar pasibaigus kadencijai, miršta, jo sutuoktiniui, jei šis pageidauja, panaudos pagrindais suteikiamas būstas (gyvenamosios patalpos) vyriausybės nustatyta tvarka.