Lietuvoje

2020.03.09 14:49

PAGD fiasko: pažeidė įstatymą, nupirko abejotinos kokybės drabužių, o dalis ugniagesių naujų aprangų nesulaukė

Gytis Pankūnas, LRT.lt 2020.03.09 14:49

Panašu, kad apie ugniagesių aprūpinimą reikalingiausiomis darbo priemonėmis nuolat kalbančių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovų pareiškimai ir darbai smarkiai skiriasi – pernai vykdytą apsauginių drabužių viešąjį pirkimą departamentas savo iniciatyva nutraukė. Kaip nustatė Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT), pats PAGD ne kartą pažeidė įstatymą, įsigijo galimai abejotinos kokybės prekes. Tuo metu daliai ugniagesių gelbėtojų, departamentui nutraukus pirkimą, teks tenkintis 5-8 metų senumo drabužiais.

2019 m. vasario 22 d. PAGD organizavo ugniagesių gelbėtojų aprangos viešąjį pirkimą. Šį konkursą, kurio metu buvo numatyti pirkti apsauginiai drabužiai (komplektą sudaro švarkas, puskombinezonis ir informacinis užrašas), planuota vykdyti dviem etapais, abiejų etapų konkurso laimėtoja tapo Danijos įmonė „Viking Life Saving Equipment A/S“. Tačiau PAGD dėl dviprasmiškų pirkimo sąlygų nutraukė viešąjį pirkimą antrajame etape.

Iš pradžių PAGD ketino nupirkti nuo 500 iki 2250 ugniagesių apsauginių drabužių komplektų, tačiau, nutraukus pirkimą antrajame etape, planai pasikeitė – kaip LRT.lt informavo departamento atstovai, iš „Viking Life Saving Equipment A/S“ nupirkta 1017 apsauginių drabužių komplektų.

Anot PAGD, 2018-2019 m. iš įmonės „Viking Life Saving Equipment A/S“ iš viso gauti 2338 apsauginių drabužių komplektai, ugniagesiams išduoti – 1743. Sandėliuose, anot departamento, dar yra 595 apsauginių drabužių komplektai.

PAGD 2020 m. neplanuoja vykdyti viešųjų pirkimų procedūrų dėl apsauginės ugniagesių aprangos įsigijimo. Pasak departamento, šiuo metu apsauginių drabužių užteks visiems ugniagesiams.

„Šiuo metu gelbėjimo darbus atliekančių ugniagesių gelbėtojų Lietuvoje yra 2733, taigi, apsauginiais drabužiais aprūpinus beveik pusę ugniagesių gelbėtojų, o įvertinus ir tai, kad apsauginių drabužių naudojimo terminas yra 5 metai, bei įvertinus šių drabužių 2016-2019 metais įsigytus kiekius, akivaizdu, kad šis poreikis yra patenkintas“, – pažymima PAGD atsakyme.

Tiesa, LRT.lt kalbintas PAGD Turto valdymo skyriaus vedėjas Rytis Petrauskas tikino, kad šiuo metu 990 ugniagesių gelbėtojų naujų apsauginių drabužių taip ir nėra sulaukę, tačiau, jo teigimu, tame problemos nėra.

„990 pareigūnų turi tuos kostiumus, [...] jie turi senesnius kostiumus, ne visi nešioja metų ar dviejų senumo kostiumus. Kiti nešioja ir penkių metų senumo aprangą. Vairuotojai gali turėti ir septynių ar aštuonių metų senumo aprangą, bet jis bus kaip naujas“, – tvirtino R. Petrauskas.

„Mes niekada nenuperkame tiek, kad 100-tu procentų visus tuos 2733 ugniagesius aprūpinti, mes tiek pinigų negauname“, – pridūrė PAGD atstovas.

Pirkimas nutrauktas „dėl dviprasmiškų sąlygų“

Kaip LRT.lt informavo, PAGD viešųjų pirkimų specialistai, departamentas viešai nėra nurodęs, kiek lėšų ugniagesių apsauginių aprangų viešajam pirkimui, nes „Viešųjų pirkimų įstatymas neįpareigoja viešai skelbti pirkimams skiriamų lėšų“. Tiesa, PAGD nurodė, kad pirmoje pirkimo dalyje sudaryta sutartis, kurioje nurodyta maksimali išperkamoji vertė – 1 346 625 Eur. Tuo metu VPT internetiniame puslapyje nurodoma, kad viso pirkimo planuota (I ir II dalių) vertė – apie 3,5 mln. Eur (su PVM).

PAGD atstovai LRT.lt teigė, kad viešasis pirkimas buvo nutrauktas dėl „dviprasmiškų pirkimo sąlygų“.

„PAGD nutraukė pirkimo procedūras antroje pirkimo dalyje dėl dviprasmiškų pirkimo sąlygų. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, jog neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų, nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai.

Siekiant išvengti tolesnių negatyvių padarinių, susijusių su perkamu objektu, visuomenės ir kompetentingų institucijų neigiamos reakcijos į atliekamus veiksmus ir galimą korupcijos riziką, bei nepažeisti Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, pirkimo procedūros užbaigtos [...], nutraukiant pirkimo procedūras“, – teigiama LRT.lt atsiųstame PAGD atsakyme.

VPT išvadoje fiksuoti paties PAGD pažeidimai

Panašu, kad PAGD suabejoti viešuoju pirkimu galėjo priversti VPT, kuri tikrino pirkimą, išvados, paskelbtos praėjusių metų rugsėjį. VPT, susipažinusi su tiekėjų, dalyvavusių konkurse, pasiūlymais, nustatė, kad „Viking Life Saving Equipment A/S“ siūloma prekė neatitiko tam tikrų techninių specifikacijų: ugniagesių apsauginiai drabužiai neatitinka gaminiams taikomų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, drabužių pamušalas neatitinka reikalavimų dėl paviršinio tankio ir reikalavimų, susijusių su atsparumu karščiui.

VPT nustatė, kad perkančioji organizacija – PAGD – atmesdama vienos iš konkurse dalyvavusių įmonių – UAB „Milisec“ – pasiūlymą ir pripažindama konkurso laimėtoja „Viking Life Saving Equipment A/S“, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą, tai yra taikydama skirtingus reikalavimus tiekėjų pasiūlymams vertinti, netinkamai įvertinusi tiekėjų techninių pasiūlymų duomenis, pažeidė lygiateisiškumo ir skaidrumo principus.

Be to, VPT atkreipė dėmesį į tai, kad PAGD viešojo pirkimo techninėje specifikacijoje nustatė reikalavimus, kad „išorinė (aprangos – LRT.lt) medžiaga, drėgmės barjeras, šilumą izoliuojantis įdėklas ir pamušalas būtų atitinkamo paviršinio tankio“, nors, kaip teigiama tarnybos išvadoje, šiuo parametru yra „apibūdinamas medžiagos svoris, bet ne kokia nors funkcinė savybė, suteikianti medžiagai pridėtinę (techninę, funkcinę, kokybės ir kt.) vertę“.

„Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, VPT nuomone, perkančioji organizacija neturėtų techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimo audinių paviršiniam tankiui“, – teigiama VPT pastabose.

VPT, analizuodama viešojo pirkimo procedūras, nustatė ir kitus pažeidimus, kuriuos padarė PAGD. Tarnyba palygino viešojo pirkimo sutarties ir sutarties, kuri pasirašyta su „Viking Life Saving Equipment A/S“, sąlygas ir pastebėjo, kad buvo pakeistos specialiosios sutarties sąlygos. VPT pastebėjo, kad sutartyje su „Viking Life Saving Equipment A/S“ atsirado nuostata, kad „Prekių vieneto įkainis nesikeis visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus PVM pasikeitimą. Pasikeitus PVM, už Prekes, pristatytas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą“, nors tokios sąlygos viešojo konkurso metu nebuvo iškeltos. VPT, atsižvelgdama į tai, konstatavo, kad PAGD pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme numatytą skaidrumo principą.

Galiausiai VPT, atsižvelgdama į nustatytus pažeidimus, įpareigojo panaikinti viešojo pirkimo komisijos sprendimus, iš naujo įvertinti „Viking Life Saving Equipment A/S“ pasiūlymus pirmajai viešojo pirkimo daliai ir rekomendavo nutraukti viešąjį pirkimą antrame pirkimo etape.

Advokatas: po pretenzijos – netikėtas departamento sprendimas

LRT.lt kalbintas „Viking Life Saving Equipment A/S“ atstovas, advokatas Feliksas Miliutis neslėpė nuostabos dėl viešąjį konkursą organizavusio PAGD veiksmų. Jo teigimu, įmonė nereiškė pretenzijų dėl sutarties sąlygų, susijusių su kainų indeksavimu, keitimo. Advokato teigimu, labiausiai nustebino nesutarimai dėl paties produkto, tai yra dėl įmonės gaminamų ugniagesių aprangų.

„VPT, pasitelkusi išorinį ekspertą, kuris nėra atskleistas – „Viking“ kreipėsi, prašė atskleisti, bet neatskleidė – nustatė, kad PAGD nepagrįstai pripažino, kad „Viking“ ugniagesių striukės arba apsauginė apranga atitinka tam tikrus aplinkosauginius kriterijus dėl drabužių medžiagos paviršinio tankio ir dėl atitikties EM469 standartui“, – tvirtino F. Miliutis.

Jis pasakojo, kad „Viking Life Saving Equipment A/S“, išgirdusi priekaištus dėl aprangų kokybės, pateikė papildomą informaciją, tai yra aprangos tyrimų JAV laboratorijose rezultatus. Advokatas tikino, kad PAGD delsimas vykdyti viešuosius pirkimus antrame etape įmonę labai nustebino.

„Mano ir kliento žiniomis, siekiant pašalinti bet kokias „Viking“ aprangos atitikties galiojantiems standartams ir reikalavimams abejones, buvo kreiptasi į Lietuvos tekstilės institutą. „Viking“ buvo paprašyta pateikti papildomas aprangas, kad jie galėtų savo laboratorijose ištirti. Kaip suprantu, visi testavimo rezultatai buvo teigiami, bet PAGD delsė. Iš pradžių jų pozicija buvo tokia, kad ugniagesių aprangų reikia, kad jos bus perkamos, bet vėliau buvo nuspręsta pakankamai formaliai ir mums netikėtai, tai yra gavome pranešimą, kad PAGD nutraukia pirkimą.

Jie tikino nutraukiantys pirkimą dėl to, kad nėra aiškios pirkimo sąlygos dėl vieno punkto. Tame punkte teigiama, kad aprangos testavimas turėjo būti atliktas pagal EN496 standartą, bet papildomai nurodant, kad apranga kameroje turėjo būti sudeginta ne prie 74 kilovatų srauto kvadratiniam metrui, o prie 84 kilovatų kvadratiniam metrui. Pagal standartą, tai yra rekomendacija, bet jie tai pateikė kaip privalomą dalyką. Daug kas nesuprato, bet PAGD nutraukė pirkimą, nes sąlygos esą yra neaiškios“, – stebėjosi F. Miliutis.

Anot jo, po PAGD sprendimo nutraukti viešąjį pirkimą antrame etape „Viking Life Saving Equipment A/S“ kreipėsi į departamentą, pabrėždami, kad visa papildoma informacija apie aprangų kokybę buvo pateikta, o VPT tik rekomendavo nutraukti pirkimą.

„Jūs ne tik neįvykdėte VPT reikalavimo, bet ir pakeitėte ankstesnį sprendimą dėl mums nežinomų priežasčių. Mes pateikėme papildomus dokumentus, kuriais paaiškinome galimą (aprangų kokybės standartų – LRT.lt) neatitikimą, bet PAGD pirkimo nuostatos vis tiek liko neaiškios. Tada PAGD, atsakydamas į mūsų pretenziją, nurodo, kad mūsų pretenzija yra nepagrįsta. Tada galiausiai jie sako, kad išnyko ugniagesių aprangų poreikis, jų nebereikia, nes yra kiti prioritetai, nors panašu, kad aprangų gali nepakakti“, – pasakojo F. Miliutis.

PAGD savo atsakyme LRT.lt nurodė, kad departamentas „įvykdė VPT išvadoje nurodytus privalomus įpareigojimus“. Departamento atstovai tikino, kad pats PAGD neprašė viešąjį pirkimą laimėjusios „Viking Life Saving Equipment A/S“ pateikti papildomų dokumentų. Papildomą informaciją esą savo iniciatyva pateikė pati įmonė.

„Viking Life Saving Equipment“ pateikė papildomus dokumentus pristatant prekes pagal pasirašytą sutartį, siekiant įrodyti, kad jų prekės atitinka sutartyje nurodytus reikalavimus“, – teigiama PAGD atsakyme.

Pirkimo nelaimėjusios bendrovės vadovas mato vieno tiekėjo protegavimą

PAGD organizuotame ugniagesių apsauginių drabužių viešajame pirkime dalyvavusios, bet pirkimo nelaimėjusios UAB „Milisec“ atstovai LRT.lt pasakojo taip pat esantys nustebinti departamento veiksmais. Anot jų, vertinant tiekėjų pasiūlymus UAB „Milisec“ produkcija, kaip ir „Viking Life Saving Equipment A/S“, neatitiko techninių specifikacijų, kitaip tariant, PAGD nusprendė, kad ir šios įmonės siūlyti apsauginiai drabužiai nebuvo tinkami.

UAB „Milisec“ atstovai pasakojo, kad reaguodama į PAGD pastabas įmonė pateikė atsakymus, tačiau perkančioji organizacija atsakymų net nevertino. Vėliau, po VPT išvadų pateikimo, bendrovė tikino sužinojusi, kad „Viking Life Saving Equipment A/S“ aprangos buvo testuojamos (atsparumo karščiui bandymas) JAV laboratorijoje „2 point“, kurios testo rezultatai iš esmės nieko nereiškia, mat minėta laboratorija neturi Europos Sąjungoje galiojančių sertifikatų.

Pasak UAB „Milisec“ direktoriaus Donato Griciaus, jo įmonės siūlomi apsauginiai drabužiai buvo taip pat tirti minimoje laboratorijoje, tačiau vėliau bendrovė kreipėsi į sertifikuotą testuotoją.

„Mūsų produkto medžiaga buvo taip pat testuota „2 point“ laboratorijoje, produkcijai uždėtas lipdukas, bet mes turėjome papildomai testuoti drabužius nepriklausomoje Europos laboratorijoje, kuri turi tinkamą sertifikatą. Prie mūsų prisikabino dėl to, kad ant mūsų produkcijos buvo uždėtas „2 point“ lipdukas, nors mes pateikėme ir Europoje sertifikuotos laboratorijos testų duomenis. Kam ten ginčytis? Tai buvo akivaizdus ėjimas prieš mus, mūsų pasiūlymo ignoravimas“, – D. Griciaus poziciją perdavė UAB „Milisec“ atstovai.

Bendrovės vadovas, vertindamas PAGD organizuotą viešąjį pirkimą, sakė manantis, kad departamentas, ignoruodamas jų pasiūlymus, VPT pastabas apie įstatymo pažeidimus, galėjo proteguoti „Viking Life Saving Equipment A/S“.

„Be abejo. Kai akivaizdžiai užsiimama tokiomis smulkmenomis.... Pažiūrėjome laimėtojo pasiūlymą, tai tas pavyzdys yra su trūkumais, bet jis yra praleidžiamas. Tarkime, kabinėjamasi prie to, kad drabužio vidaus pamušalas yra per daug išlindęs. Atsiprašau, kito tiekėjo drabužių pamušalas buvo dar labiau išlindęs“, – UAB „Milisec“ vadovo žodžius perdavė įmonės atstovai.

Tad, kodėl PAGD galiausiai nutraukė viešąjį pirkimą antrame pirkimo etape? UAB „Milisec“ direktoriaus manymu, tokį žingsnį departamentas žengė po to, kai ši istorija pradėta aptarinėti viešojoje erdvėje.

„Tai yra reakcija į istorijos paviešinimą. Jeigu tai nebūtų paviešinta, tiesiog būtų paskelbtas laimėtoju „Viking“, jis laimėtų konkursą abiejuose dalyse ir būtų viskas“, – UAB „Milisec“ direktoriaus D. Griciaus komentarą perdavė jo atstovai.

Ugniagesių profsąjungos vadovas: reikia dar vieno pirkimo

Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (UGPS) pirmininkas Saulius Džiautas LRT.lt teigė esantis susipažinęs su aprašytu viešuoju pirkimu. Jis, paklaustas, kaip vertina tai, kad PAGD nutraukė viešąjį pirkimą, pažymėjo, kad departamentas, visų pirma, turėjo įvertinti, kiek aprangų ugniagesiams iš viso reikia ir kokias lėšas galima šiam tikslui skirti.

„Pirkti dar 1000 aprangų į priekį būtų per didelė prabanga. Aišku, gerai, jei pinigų turime ir nusprendžiame visus drabužius pakeisti naujais. Čia jau būtų visiškas ugniagesių drabužių parko atnaujinimas. Būtų neblogai, bet ar mes galime tokią prabangą sau leisti?“, – svarstė S. Džiautas.

Be to, ugniagesių profsąjungos vadovas neslėpė skeptiškai vertinantis ir pačius PAGD veiksmus viešojo pirkimo metu, tai yra VPT išvadų ignoravimas ir paskelbimas laimėtoju įmonę, kurios siūloma produkcija yra abejotinos kokybės.

„Po trejų metų nežinai, kokia firma pasiūlys geresnę ir pigesnę aprangą. Tai įsipareigojimas trejiems metams tai pačiai įmonei man kvepia protegavimu“, – pažymėjo S. Džiautas.

Anot UGPS vadovas teigė negalintis užtikrinti, kad ugniagesių gelbėtojų, kurie nebus aprūpinti naujais drabužiais, apsauginiai rūbai yra tinkami naudojimui. S. Džiautas pažymėjo didelės problemos ugniagesių gelbėtojų apsauginių drabužių aprūpinime nemato, tačiau pažymėjo, kad pareigūnams trūksta pakaitinių uniformų.

„Yra didesnė problema su pirštinėmis, su batais, o dėl kovinės aprangos – nesu girdėjęs, kad kažkam jos trūktų. Tiesa, yra problema dėl pakaitinės aprangos, nors ne kiekvienam ji yra būtina. Aišku, pakaitinė apranga galėtų būti laikina visai komandai, pavyzdžiui, ugniagesių mašinai galima būtų skirti penkis aprangų komplektus. [...]

Kad turėtumėme aprangų rezervą, dar vieno pirkimo reikėtų – kad bet kurio skyriaus ugniagesiai, reikalui esant, aprangas galėtų pasikeisti į tinkamas, sertifikuotas ir galiojančias. [...] Prisiminkime, kas įvyko prieš metus gaisre Kaišiadoryse, kai ugniagesiai, vilkėję šlapius drabužius, apdegė“, – pasakojo ugniagesių profsąjungos vadovas.