Lietuvoje

2020.02.26 13:45

Vyriausybė pritarė Lietuvos ginklų fondo reorganizavimui

Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė reorganizuoti Lietuvos ginklų fondą.

Vidaus reikalų ministerijos parengtame nutarime numatyta Ginklų fondą reorganizuoti jo teises ir pareigas išdalinant ministerijos Turto valdymo ir ūkio bei Informatikos ir ryšių departamentams, taip pat Policijos departamentui.

Kaip skelbia ministerija, reorganizacija turėtų būti baigta iki liepos 1 dienos.

Turto valdymo ir ūkio departamentas vykdys prekybą A kategorijos ginkluote, taip pat vertins konfiskuotą ginkluotę, užsiims jos pardavimu, taip pat departamentui ketinama priskirti funkciją ginkluotę naikinti bei aprūpinti institucijas ginklais.

Informatikos ir ryšių departamentas tvarkys Ginklų registrą, o Policijos departamentas išduos galutinio vartotojo sertifikatus, rinks informaciją apie ginklų, šaudmenų ir sprogmenų apyvartą bei perduos ją institucijoms, tarptautinėms organizacijoms.

Projekto rengėjų teigimu, taip siekiama optimizuoti biudžetinių įstaigų skaičių, racionaliai ir efektyviai panaudoti lėšas

Ginklų fondą šiuo metu sudaro keturi skyriai, kuriame įsteigtos 27 pareigybės, kurių 19 yra užimta. Šiemet įstaigai skirta 268 tūkst. eurų iš valstybės biudžeto.

Lietuvos ginklų fondas įkurtas tarpukariu, jis buvo skirtas kaupti visuomenės lėšas kariuomenės ginklavimui stiprinti.

1991 metais fondas atkurtas. Jame buvo kaupiami gyventojų ir kitų organizacijų padovanoti, perduoti arba kitaip perleisti ginklai ir šaudmenys, taip pat ir visuomenės lėšos, paaukotos krašto gynybai.

Vėliau fondui įstatymu buvo numatyta aprūpinti ginkluote valstybės institucijas ir juridinius asmenis, taip pat suteikta išimtinė teisė pardavinėti fiziniams asmenims savigynai skirtus pistoletus ir revolverius.