Lietuvoje

2020.02.26 05:30

Bradauskas stumbrės nušovimą palygino su avarijomis: būna nelaimių, kada kas nors sumaišo

Lietuvą vis supurto medžioklės skandalai – jie kyla ir nutyla. Tačiau pastarasis, kai per medžioklę buvo nušauta stumbrė, o visai neseniai nugaišo be motinos likęs stumbriukas, krečia jau antras mėnuo. Antradienį Seime medžioklės aplinkybes aiškinosi Aplinkos apsaugos komitetas, jos yra tiriamos įvairių institucijų.

Ar galima šįkart tikėti, kad nuo kalbų bus pereita prie darbų, ir medžioklės užkulisiai taps atviri visuomenei. „Dienos temoje“ – aplinkos ministras Kęstutis Mažeika ir Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijos narys Bronius Bradauskas.

– Ministre, šito skandalo, kuris įvyko ir labai supurtė bendruomenę, galėjo nebūti, jeigu būtų buvę padaryti du dalykai. Pirma, būtų vieši šių medžioklių užkulisiai ir būtų galima pamatyti pavardes tų, kas medžiojo. Antra, jeigu būtų kada nors priimtas sprendimas, kad Valstybinių miškų urėdija neužsiimtų komercinėmis medžioklėmis. Kodėl šitų dviejų sprendimų nėra?

K. Mažeika: Galbūt ne dviejų, o trijų reikia dalykų, kad nebūtų to skandalo. Pirmas – kad tas nelemtas šaulys nebūtų „valstietis“ buvęs. Čia juokais, aišku. Valstybinių miškų urėdija jau atsisako medžioklės plotų ir jau yra paskelbti 5 aukcionai. Planuojama toliau nustatyta tvarka skelbti aukcionus. Aukcionų tvarka skaidri. Yra elektroninis aukcionas.

Kai kurie medžioklės plotai per 100 metų nebūtų atnešę valstybei tiek pelno, kiek gavo per vieną aukcioną. Pasirodo, kad ta paslauga, kurią atlieka Valstybinių miškų urėdija, nėra jos pagrindinė užsiėmimų šaka. Tas paslapties šydas tikrai sukelia daugybę klausimų: kas ten medžioja, kaip medžioja, kiek buvo viešų asmenų, kiek nebuvo. Aš pats buvau ne kartą ten įvardytas, tai, ačiū Dievui, kad ta diena buvo darbo diena, mano darbotvarkėje buvo daugybė renginių, kur turiu įrodymą, kad aš ten dalyvavau.

Dienos tema. Bronius Bradauskas apie nušautą stumbrę: o avarijose kiek žmonių žūsta? (su vertimu į gestų k.)

– Ar jus kvietė į tą medžioklę?

K. Mažeika: Tikrai ne. Savo ginklą esu pakabinęs dar 2018 m., kai tapau komiteto pirmininku. Turėjau vėlgi tų situacijų, kuriose tikrai turbūt nedera turėti interesų konflikto.

– Kada bus viešinami asmenų, dalyvavusių medžioklėje, lapai?

K. Mažeika: Mes kalbame apie Valstybinių miškų urėdiją ir jos turimus medžioklės plotus, kur tikrai matome, kad tai, kas vyksta valstybės valdomos įmonės teritorijoje, galėtų atsirasti nuo kito medžioklės sezono pradžios, tai yra nuo spalio 15 dienos.

– Pone B. Bradauskai, pamenate, kadaise šnekėjome, jūs sakėte, kad yra tokia viena didelė medžiotojų partija, kad iš visų partijų tenai yra žmonių. Iš tikrųjų ta medžiotojų partija yra turbūt pati didžiausia Lietuvos partija?

B. Bradauskas: Jeigu ji būtų įsteigta, būtų apie 40 tūkst. narių. Bet medžiotojai pasiskirstę po įvairias partijas. Kada susirenkame į medžioklę, negirdėjau, kad kas nors būtų uždavęs klausimą, kokiai politinei partijai priklausai. Tiesiog atvyksta žmonės pailsėti, medžioja, juokauja – jokių politinių dalykų niekas „nesišpilkavoja“. Bet man dabar užkliuvo ministro klausimas: kada bus vieši medžioklių sąrašai? Tai tada visų klubų, visų organizacijų, nueini į svečius – paviešinkim. Susirenka „Rotary“ klubas – paskelbkim, kas ten buvo. Gal žmonės nenori, kad žinotų visi.

– Bet mes kalbame apie viešus asmenis, politikus. Pone B. Bradauskai, kodėl, pavyzdžiui, jums, kaip politikui, reikia slėpti, kad jūs medžiojate?

B. Bradauskas: Aš, B. Bradauskas, – lygiai toks pat lietuvis, Lietuvos gyventojas, ir lygiai taip pat turiu teisę į asmeninį gyvenimą. Jeigu Miškų urėdija turi savo komercinius plotus ir ten nori viešinti, tegu viešina.

– Mes kalbame apie komercines medžiokles, kurios vyksta Valstybinių miškų urėdijos plotuose?

B. Bradauskas: Matote, kiekvienas laikas turi savo ypatumus. Aš irgi tada, dirbdamas aplinkosaugos ministru, pritariau, kad būtų tie komerciniai plotai urėdijose įsteigti, nors tada buvo dvi atskiros ministerijos ir kariavo. Kodėl? Todėl, kad tuo metu beveik buvo išnaikinta gyvūnija. Tie plotai buvo oazės, kur mes išlaikėme elnių populiaciją, briedžių, danielių, ir jie suvaidino labai teigiamą vaidmenį. Dabar kokia yra situacija, ministras galbūt geriau žino. Jeigu bus jie naikinami, tai didelės bėdos tikrai dabar nebėra.

– Žiūrėkit, aš kaip suprantu, pagrindinis dalykas yra toks, kad tose komercinėse medžioklėse medžioja turtingi verslininkai, politikai, ten galėtų gimti kažkokie sprendimai, galbūt nelabai skaidrūs. Kitas dalykas yra pasitaikantys brakonieriavimo atvejai. Mes apie tai kalbame, ar ne, ministre?

K. Mažeika: Tikrai galėtų tie žmonės ne tik medžioklėje susitikti, galėtų ir bare, ir „Rotary“ klube. Kaip ir buvo minėta, ir tai vyksta, ir klausimų kyla tikrai nemažai, ypač kai kuriais atvejais.

– Kodėl tada jūs sakote, kad dėl medžioklės vis dėlto priimsite sprendimą, jog reikėtų viešinimo?

K. Mažeika: Nes tai yra Valstybinių miškų urėdijos plotai ir manau, kad tokiose vietose gali būti interesas politikų, ypač priimant sprendimus. Prisiminkime Valstybinių miškų urėdijos reformą – kiek buvo įvairiausio palaikymo politikų skirtingų partijų. Netgi tos pačios opozicijos, kuri priešinosi vien dėl to, kad yra ryšiai užsimezgę per medžioklę. Ryšiai galbūt užsimegzdavo su tais urėdais, kurie tikrai buvo labai geri bičiuliai kai kuriais atvejais. Manau, tai yra pasekmė, kuri galioja iki šiol.

Manau, kad tai, kas susiję su sprendimais, kurie priimami Seime dėl medžioklės, ir tai yra valstybiniuose miškuose vykstantis procesas, tai turėtų tikrai būti vieša. Galėtų būti vieša ir tikrai nepadarytų žalos tiems individualiems klubams, būreliams, kurie turi savo tradicijas, galbūt ir jiems neaktualu, kad tas viešumas būtų toks kaip čia.

– Kodėl iki šiol medžiotojai ir medžioklės yra su tokiu šešėliu?

B. Bradauskas: Aš tai to šešėlio nematau.

– Bet jūs matote visuomenėje skandalus, atsiradusius dėl medžioklės?

B. Bradauskas: Čia atskiri politikai, ypač prieš rinkimus, neranda nišos, kur save išgarsinti, tai pradeda tokius dalykus. O nelaimingų atsitikimų buvo, yra ir bus.

K. Mažeika: Aš noriu pasakyti, kad ne. Šiemet turbūt šis medžioklės sezonas buvo tas, kai nebuvo žmonių žūčių. Galime kalbėti apie brakonieriavimo atvejus, kurių nepriklausomybės pradžioje tikrai buvo gausybė.

B. Bradauskas: Ir dabar jų gausu.

K. Mažeika: Gal patys medžiotojų būreliai, būtent tie, kurie atsakingi, kurie turi teisę medžioti tame plote, yra atsakingi už tą fauną, kuri yra tame ploto vienete.

– Pone B. Bradauskai, sakote, kad brakonieriaujama labai daug. Kodėl medžiotojai vis dėlto nepaiso taisyklių ir tą šešėlį meta? Čia šiuo atveju tyrimas irgi užtruko ir nebuvo laikomasi taisyklių?

B. Bradauskas: Kaip tai nepaiso taisyklių? Jūs pažiūrėkite, ar yra nustatyta medžiotojų brakonieriavimo atvejų tokių? Nelaimė atsitiko, sumaišė ten...

– Jūs turbūt skaitėte, kad vyksta teismas, jog Biržų rajone draudimo medžioti laiku buvo nušauta briedžio patelė ir išdarinėta?

B. Bradauskas: Būna. Avarijose kiek žmonių žūsta? Nori specialiai kažkas nužudyti? Lygiai taip pat ir čia būna nelaimių, kada kas nors sumaišo...

– Tai brakonieriavimas yra nelaimė ar sąmoningas sprendimas?

B. Bradauskas: Nelaimė, būna. Ministras anksčiau irgi medžiojo. Jeigu kulka yra lengva, iki 7 g, ji gali rekošetuoti beveik 90 laipsnių kampu. Tai kitą kartą šauna čia, o ta kulka nulekia kitur. Bet čia jau kiti reikalai. Aš kalbu apie tai, koks yra brakonieriavimas. Ateina inspektorius. Dabar lengviausias kelias – pasižiūri kelialapį, nėra kabliuko, nėra kažkieno parašo, nėra dar kažko.

Čia, vadinasi, brakonieriavimas? Koks čia brakonieriavimas? Čia pažeidimas, be abejo. O kiek išaiškina aplinkosaugininkai tikrų brakonieriavimo atvejų? Aš dirbau 10 metų aplinkosaugoje, ir su manimi tegul niekas nesiginčija šitais klausimais, aš ten dantį praėdęs esu. Anksčiau, kada mes inspektoriams duodavome ir premijas už sugautus brakonierius, ir aprūpindavome kuru, ir buvo gamtosaugos fondas specialus, tai dirbo naktimis ir tada sugaudavo žymiai daugiau.

K. Mažeika: Galbūt yra pasikeitę laikai ir brakonieriavimo būdai. Galbūt seniau inspektorius laukdavo, kas ateis patikrinti pastatytos kilpos. Šiandien yra viskas moderniai. Vieni važiuoja automobiliu ir žvalgo teritoriją, kiti stebi, kad neatvažiuotų inspektorius, prie jo namų galbūt, o treti važiuoja – tuo metu šaudo, ketvirti dar atvažiuoja – surenka tuos žvėris. Tokių atvejų mes iš medžiotojų pranešimų gauname ir labai prašome, kad įsitrauktų didesnės pajėgos, net ir policija. Tai yra turbūt 21 amžiaus brakonieriai, kuriuos pagauti ir sulaikyti itin sudėtinga. Dedamos didžiulės pastangos, kad padėtume tiems medžiotojams, kurių plotuose vyksta tokie dalykai.

– Pone B. Bradauskai, jūsų būreliui dabar nebeleis medžioti dėl nesumokėtų mokesčių. Jeigu iš tiesų medžiotojų būrelius daug griežčiau prižiūrėtų ir neliestų komercinių medžioklių valstybiniuose miškuose, jūsų manymu, mažėtų neskaidrumo valstybėje?

B. Bradauskas: Neskaidrumo nematau ir dabar. Medžioklėms komerciniuose plotuose yra skelbiami konkursai iš anksto, registracija vyksta, visi kelialapiai yra, visi susimoka mokesčius. Jau nematau, ką čia skaidriau galima padaryti.

K. Mažeika: Turime pavyzdžių, ačiū Dievui, jau yra išnaikinti. Kai buvo nuomojamos urėdijos patalpos už vieną litą, už vieną eurą, kai tose patalpose vykdavo žvėrių dorojimas ir naudojamasi visa infrastruktūra. Kai šalia medžiojantis privatus būrelis suorganizuodavo komercinę medžioklę, ta medžioklė vykdavo komerciniuose plotuose, pinigai atitekdavo būreliui – įvairių tokių baisių dalykų vyko. Tai yra mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas, bet manau, kad, pabaigus katės ir pelės žaidimą šioje vietoje, tikrai skaidrumo atsirastų daugiau.

Galiu tik pasakyti, kas įvyko 2014 m. pirmą kartą, kai pono Broniaus būrelis nesumokėjo mokesčių, ir jau po pusės metų turėjo būti panaikinta teisė jiems medžioti, atimta licencija. Vadinasi, jie jau nuo 2015 m., nes už 2014 m. buvo nesumokėta, ir po pusės metų automatiškai imperatyviai turi būti panaikinta teisė medžioti. Tai, kas vyko po to, manau, vėlgi reikia atskiro tyrimo, ir vėlgi tyrimą turi atlikti tas pats Aplinkos apsaugos departamentas, kuris leido iki šiol.

B. Bradauskas: Mes viską sumokėjome ir turime visus tai įrodančius dokumentus.