Lietuvoje

2020.02.18 11:30

Pernai globos centrai Lietuvoje suteikė kompleksinę pagalbą daugiau kaip 5,5 tūkst. vaikų

Eleonora Budzinauskienė, ELTA2020.02.18 11:30

Vykdant Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos koordinuojamą Europos Sąjungos projektą, 2019 m. į Globos centrų plėtrą ir paslaugų kokybę Lietuvoje investuota 2 mln. 546 tūkst. eurų. 

Didžioji šios sumos dalis, 1 mln. 804 tūkst., skirta darbuotojų darbo užmokesčiui. Taip pat pagerintos darbuotojų darbo sąlygos ir infrastruktūra, kelta darbuotojų kvalifikacija ir paslaugų kokybė.

Projekto vadovė Rugilė Ladauskienė pabrėžia, kad Globos centrų tikslas – ištiesti pagalbos ranką vaikams, kurių šeimos išgyvena krizę, ir asmenims ar šeimoms, priglaudusiems be tėvų globos likusius vaikus.

„Anksčiau, kol nebuvo Globos centrų, šeimos ir vaikus priglaudę asmenys buvo paliekami patys spręsti savo problemas. Gerėjant Globos centrų veiklai, dabar kiekvienas budintis globotojas, globėjas (rūpintojas), įtėvis globos centruose turi teisę ir galimybę gauti koordinuojamą pagalbą. Jiems priskiriami globos koordinatoriai, kurie įvertina, kokios konkrečiai pagalbos reikia, ir rūpinasi, kad ji būtų suteikta kuo greičiau ir kokybiškiau“, – sako R. Ladauskienė.

Tačiau R. Ladauskienė pabrėžia, kad be problemų neapsieinama. Pasak jos, didžiausia kliūtis gerinant Globos centrų paslaugų kokybę ir prieinamumą yra netinkamas kai kurių savivaldybių požiūris.

„Yra nemažai savivaldybių, kurios į Globos centrų veiklą vis dar žiūri pro pirštus: mokamas darbui neadekvatus užmokestis budintiems globotojams, nepakankamai dėmesio skiriama budinčių globotojų ir globėjų paieškai, vaikai, kurių poreikis – natūrali šeimos aplinka, vis dar apgyvendinami krizių centruose“, – sako R. Ladauskienė.

Globos centras – tai socialinių paslaugų įstaiga, kuri teikia ir organizuoja paslaugas bei pagalbą globojamiems, įvaikintiems vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams; įtėviams, budintiems globotojams; bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams; globėjams (rūpintojams) susijusiems ir nesusijusiems giminystės ryšiais su globojamu vaiku; šeimynų dalyviams. Šiuo metu Lietuvoje yra 66 globos centrai.