Lietuvoje

2015.09.21 16:41

Molis padeda neįgaliesiems

Ventos socialinės globos namuose antrus metus vyksta projektas „Tu negali – menas gali“. Profesionalūs menininkai moko kurti neįgalius vaikus ir jaunuolius, gamina jiems žaislus.

Globos namų auklėtinė Svetlana keramika susidomėjo pernai, kai į globos namus buvo atvažiavę projekto dalyviai – Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto studentai ir dėstytojai. Mergina sako, kad kurti iš molio nesunku

Pasak dėstytojų ,molio lietimas ir minkymas teigiamai veikia neįgalius žmones, ugdo jų valią, o patiriamas kūrybos džiaugsmas sustiprina neįgaliųjų savivertę.

„Mums tai irgi yra praktika. Kartu dirbantys studentai taip pat parodo pedagoginius sugebėjimus ir žinias, kurias perduoda kitiems“, – apie abipusę projekto naudą pasakojo VDA Kauno fakulteto Stiklo ir keramikos katedros lektorė Lilija Mogenienė.

Globos namų gyventojai ne tik minko molį – juos jau aplankė tapybos, dizaino specialistai, tekstilininkai. Jie ne tik mokė neįgaliuosius kurti, bet paliko ir kelias dešimtis savo darbų. Fakulteto dizaineriai projektuoja ir netrukus pagamins individualių edukacinių žaislų kiekvienam sunkiausią negalią turinčiam globos namų gyventojui.

„Projekto tikslai lyg ir išsiskiria į dvi dalis – į teigiamų emocijų suteikimą orientuotą ir gyventojams aktualų psichikos sveikatos gerinimą bei lengvai pritaikomų mokėjimų, meninių įgūdžių formavimą, kas aktualu mūsų įstaigos darbuotojams“, – teigė Ventos socialinės globos namų socialinė pedagogė Inga Musulienė.

Projektas „Tu negali-menas gali“ vyksta antrus metus, jį finansuoja Kultūros ir meno taryba, dalyvauja visi bemaž 200 Ventos socialinių globos namų gyventojų.