Naujienų srautas

Lietuvoje2020.02.12 14:36

Vyriausybė Seimui teiks siūlymus: ar duomenys žiniasklaidai pagaliau bus atviri?

Pavasario sesijoje Vyriausybė Seimui planuoja teikti 148 įstatymų projektų paketus.

Tarp jų – siūlymai dėl valstybės duomenų atvėrimo žiniasklaidai, aukštųjų mokyklų reorganizavimo tvarkos keitimo, Baudžiamajame kodekse numatytų bausmių subalansavimo ir kiti.

Šiam planui trečiadienį posėdyje pritarė Vyriausybė.

Siūlys remti vyresnių žmonių įdarbinimą

Gegužę planuojama teikti siūlymą leisti tarpmiestiniu ir miesto viešuoju transportu su 80 proc. nuolaida važiuoti onkologiniams ligoniams, kuriems taikomas gydymas, bei didinti lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos dydį neįgaliesiems.

Balandį žadama teikti Užimtumo įstatymo pakeitimo projektą dėl vyresnių kaip 45 metų asmenų užimtumo didinimo subsidijuojant jų įdarbinimą ir padedant įsteigti sau darbo vietą.

Be to, įgyvendinant Konstitucinio Teismo nutarimą ketinama siūlyti išbraukti Konstitucijai prieštaraujančias nuostatas, ribojančias bedarbio statuso suteikimą asmenims, kurie studijuoja aukštojoje mokykloje ar besimokantiems pagal formaliojo profesinio mokymo programas.

Taip pat bus siūloma atkurti Kauno chasidų sinagogos religinei bendruomenei nuosavybės teises ir grąžinti turtą Gimnazijos gatvėje – tokį siūlymą Seimui ruošiamasi teikti gegužę.

Griežtesnė nuotekų ir želdynų priežiūra

Gegužę Seimui taip pat planuojama siūlyti įtvirtinti vandentvarkos įmonių pertvarkos modelį bei nustatyti griežtesnį individualiai tvarkomų nuotekų reglamentavimą: bus siekiama kad individualių nuotekų neapsimokėtų nelegaliai atsikratyti.

Vyriausybė balandį taip pat rengiasi teikti Želdynų įstatymo pakeitimus, kuriais planuojama tobulinti ne miškuose esančių želdynų ir jų apsaugos, tvarkymo, kūrimo ir veisimo teisinį reguliavimą, į želdynų kūrimo procesą įtraukti visuomenę.

Be to, žadama parengti teisės aktų projektus, kuriais siekiama įgyvendinti Lietuvos įsipareigojimus dėl Europos Sąjungos klimato kaitos ir energetikos politikos tikslų iki 2030 metų.

Siūlys suteikti žurnalistams prieigą prie duomenų

Birželį Seimui Susisiekimo ministerija planuoja teikti Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimus, kuriais žadama sudaryti sąlygas žurnalistams laisvai ir nevaržomai viešojo intereso tikslais gauti duomenis iš registrų ir valstybės informacinių sistemų.

Šio įstatymo pataisas ketina siūlyti ir Kultūros ministerija, norėdama į nacionalinę teisę perkelti ES direktyvą. Ji nurodė, kad būtina išplėsti direktyvos taikymo sritį, apimant dalijimosi vaizdo medžiaga platformas, formuoti lankstesnes sąlygas televizijos reklamai, užtikrinti Europos kūrinių populiarinimą.

Be to, Kultūros ministerija į darbų programą įtraukė labai panašią Visuomenės informavimo įstatymo pataisą, kurią pernai Seimas jau priėmė.

Šiemet žadama teikti pataisas numatant „galimybę imtis skubių ribojančių priemonių televizijų transliuotojų atžvilgiu, kai kyla rimtas ir didelis pavojus visuomenės saugumui ar kurstoma įvykdyti teroristinį nusikaltimą“.

Pernai balandį Seimas leido Lietuvos radijo ir televizijos komisijai skubiai stabdyti televizijos transliaciją, jeigu kyla grėsmė nacionaliniam saugumui.

Beje, pavasario sesiją Kultūros ministerija parlamentarams žada teikti tik du projektus.

Partijų narių registras

Vyriausybė taip pat planuoja centralizuoti sau pavaldžių įstaigų viešuosius pirkimus: tai reglamentuojantys pakeitimai Seimą turėtų pasiekti kovą.

Balandį Seimui bus teikiamas siūlymas steigti Politinių partijų narių registrą, kuris būtų skirtas registruoti politinių partijų narius ir tvarkyti informaciją apie juos.

Taip pat kovą bus siūloma tobulinti lobistinės veiklos reguliavimą praplečiant lobisto sąvoką, patikslinant lobistinės veiklos užsakovo apibrėžtį, numatant susitikimų kryžminį deklaravimą ir tobulinant lobistinės veiklos priežiūrą bei įvedant sankcijas juridiniams asmenims.

Gegužę Seimą turėtų pasiekti siūlymas numatyti kriterijus, dėl kokių sandorių nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbios įmonės turėtų kreiptis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos komisiją, taip pat bus siūloma patikslinti investuotojo atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros procedūras.

Rengiamasi keisti aukštųjų mokyklų reorganizavimo tvarką

Balandį Seimą turėtų pasiekti siūlymas mokslo ir studijų finansavimą papildyti lėšomis, skirtomis veiklos pažangai skatinti. Jis būtų skiriamas pagal sutarčių su valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis vykdymo rezultatus.

Taip pat planuojama teikti siūlymus, kad visi stojantieji į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas turėtų teisę į valstybės finansuojamas studijų vietas, jeigu atitinka nustatytus minimalius reikalavimus, išskyrus atvejus, kai priėmimas į valstybės finansuojamas studijų vietas yra ribojamas.

Rengiamasi keisti aukštųjų mokyklų reorganizavimo tvarką: balandį bus teikiamas siūlymas, kad reorganizavimo ar likvidavimo planą aukštosios mokyklos taryba teiktų ne Seimui, o Vyriausybei ir kad sprendimą dėl valstybinio universiteto reorganizavimo ar likvidavimo Seimas priimtų Vyriausybės teikimu.

Balandį Seimą turėtų pasiekti ir nutarimo dėl Šiaulių universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto projektas.

Bus siūloma stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas numatyti vienodus minimalius reikalavimus, nepriklausomai nuo finansavimo pobūdžio.

Seimui taip pat planuojama siūlyti stiprinti lietuvių kalbos mokymą tautinių mažumų mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas. Bus siekiama, kad vaikai, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji, kuo anksčiau pradėtų mokytis valstybinės kalbos.

Peržiūrės Baudžiamąjį kodeksą

Balandį bus teikiami siūlymai dėl keliasdešimties Baudžiamojo kodekso straipsnių keitimo, siekiant valstybės baudžiamosios politikos subalansavimo.

Bus siekiama numatyti proporcingą baudžiamąją atsakomybę už mažiau pavojingas nusikalstamas veikas, įskaitant tam tikrų nusikalstamų veikų dekriminalizavimą.

Taip pat bus siekiama padidinti atsakomybę už kai kuriuos sunkius nusikaltimus tais atvejais, kai numatytos bausmės neatitinka ekonominės padėties valstybėje bei sunkiais nusikaltimais padaromos žalos.

Planuojama teikti siūlymą naikinti ikiteisminio tyrimo sustabdymo institutą ir įtvirtinti principinę nuostatą, kad ikiteisminis tyrimas turi būti atliktas per kuo trumpesnį terminą.

Vyriausybės duomenimis, iš visų beveik pusantro šimto Seimui siūlomų projektų paketų 74 jau yra pateikti, dar antra tiek jų rengiami.

LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi