Lietuvoje

2015.09.16 15:19

VTEK: premjeras į interesų deklaraciją žento įtraukti neprivalėjo

LRT.lt2015.09.16 15:19

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija informavo, kad susipažino su naujienų portalo „15min.lt“ publikacija „Premjero žentas turi savo „ministeriją“: valstybės sukrauti pelnai ir įtarimai nešvariais žaidimais“ (publikuota 2015-09-14, 09:00 val.) ir nusprendė, kad premjeras neprivalėjo deklaruoti savo žento ryšių su juridiniais asmenimis.

Įvertinusi tekste pateiktą informaciją, komisija pateikė išaiškinimą dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo taikymo deklaravimo srityje. Pagal šį įstatymą, deklaracijoje asmuo privalo nurodyti duomenis tik apie savo ir sutuoktinio dalyvavimą juridinio asmens veikloje ar jo narystę kitose organizacijose.

Komisija pažymi, kad, pagal įstatymą, ministras pirmininkas neprivalėjo deklaruoti savo vaikų ar jų sutuoktinių ryšių su juridiniais asmenimis, rašoma komisijos pranešime spaudai.

Tiek Konstitucinis, tiek Vyriausiasis administracinis teismas, tiek Komisija yra ne kartą pasisakę, kad iš aukštas pareigas einančių pareigūnų visuomenė tikisi aukštesnių elgesio standartų, nei iš paprasto valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens. Sužinoję naujas aplinkybes, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaruojantys asmenys privalo deklaraciją papildyti nedelsdami, bet ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas po šių aplinkybių paaiškėjimo.

Komisija pažymėjo, kad ministras pirmininkas patikslino savo deklaraciją minėtos naujienų portalo „15min.lt“ publikacijos pasirodymo dieną.

Atsižvelgdama į teismų praktiką, Komisija rekomenduoja aukštas pareigas užimantiems pareigūnams bei politikams (ministrams, Seimo nariams, merams, teismų pirmininkams, savivaldybių tarybų nariams ir kitiems) atkreipti dėmesį į artimiausių šeimos narių (vaikų ir jų sutuoktinių) veiklą, susijusią su valstybinėmis institucijomis, viešaisiais pirkimais ar Europos Sąjungos parama ir, siekiant nesukelti visuomenėje abejonių dėl interesų konflikto buvimo, įstatymo nustatyta tvarka laiku papildyti privačių interesų deklaracijas.

Gaisras Kaune
9
2021.05.07 11:55

Milžiniškas gaisras Kaune užgesintas: užsiliepsnojo metalo atliekos, didelis dūmų kamuolys buvo matomas iš toli

užterštas vanduo galimai tekėjo į Nemuną; atnaujinta 19.00
9
Saulius Skvernelis
2021.05.07 09:27

Skvernelis: rengiamas partnerystės įstatymas iš esmės įteisintų vienalyčių santuoką

palaiko „Šeimos maršo“ idėją; atnaujinta 17.18
Ingrida Šimonytė
Klaipėdos ritmas 23