Lietuvoje

2020.01.28 10:02

SAM skelbia apie ydingą praktiką, kai patyrusieji insultą vežami į paprastas ligonines

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) antradienį paskelbė apie nustatytą ydingą praktiką, kai insultą regionuose patyrę žmonės yra vežami į paprastas rajonines ligonines, o ne į specialiai tam kuriamus insulto gydymo centrus.

SAM teigia pakeitusi teisės aktus taip, kad problemą būtų galima išspręsti.

Tokią praktiką nustatė patikrinimus 15-oje rajoninių ligoninių pernai atlikusi Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba.

„Akreditavimo tarnyba (...) nustatė, kad kuriama ydinga praktika, kai pacientai, kuriems yra įtariamas ūmus galvos smegenų insultas, greitosios pagalbos automobiliu pristatomi ne į insulto gydymo centrus, o į rajonines ligonines, kuriose nėra būtinos įrangos suteikti reikiamą pagalbą“, – teigiama ministerijos pranešime.

Atsižvelgdama į tai, SAM sugriežtino paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį galvos smegenų insultą teikimo tvarkos aprašą.

Pagal šį aprašą, pacientai, patyrę smegenų insultą, visuomet privalo būti vežami į insulto gydymo centrus arba tarpinės pagalbos ligonines, kuriose yra specializuota įranga ir tinkami specialistai.

SAM taip pat paskelbė, kad daugelis iš pernai tikrintų ligoninių neužtikrino tinkamų endoskopinių tyrimų paslaugų.

Anot ministerijos, dauguma ligoninių neužtikrino endoskopinių tyrimų paslaugų teikimo visą parą, netinkamai organizavo specialistų budėjimą namuose bei nepasirūpino, kad specialistai šioje srityje įgytų ne mažesnę kaip 36 val. per paskutinių penkerių metų laikotarpį kvalifikaciją.

Tik vienoje iš patikrintų ligoninių buvo užtikrintas medicinos biologo paslaugų teikimas visą parą, o aštuoniose patikrintose gydymo įstaigose nebuvo užtikrintas visų privalomų laboratorinių tyrimų atlikimas.

Dar nustatyta, kad 11 ligoninių vidaus dokumentų nuostatos neatitinka teisės aktų reikalavimų, kurie užtikrina įstaigos vidaus procesų tikslumą ir efektyvumą.

Taip pat 11 ligoninių neturėjo visų privalomų medicinos priemonių, trijose nebuvo atlikta naudojamų medicinos
priemonių techninė priežiūra, dar trys ligoninės neturėjo medicinos priemonių instrukcijų lietuvių kalba, o dvi neužtikrino, kad medicinos priemonių instrukcijos būtų laikomos priemonių naudojimo vietose.

„Patikrinimai leidžia pamatyti ir įvertinti sveikatos sistemos problemas iš arti, o tai svarbu inicijuojant tarpinstitucines diskusijas ir siekiant spręsti aktualias sistemines problemas. Vien praėjusiais metais Akreditavimo tarnyba gydymo įstaigoms pateikė 126 rekomendacijas, o Sveikatos apsaugos ministerijai – penkis pasiūlymus, kaip patobulinti paslaugų teisinį reguliavimą“, – pranešime cituojama Akreditavimo tarnybos direktorė Nora Ribokienė.

Akreditavimo tarnyba dėl nustatytų teisės aktų reikalavimų pažeidimų visas patikrintas ligonines įspėjo ir nustatė terminą rastiems trūkumams pašalinti. Ligoninėms, nepašalinusioms pažeidimų, bus stabdomos licencijos.