Lietuvoje

2015.09.10 13:41

Seimas kreipėsi į KT dėl tiesiogiai rinktų politikų nušalinimo nuo pareigų

BNS 2015.09.10 13:41

Seimas ketvirtadienį kreipėsi į Konstitucinį Teismą (KT) prašydamas įvertinti situaciją, kai tiesiogiai išrinkti politikai dėl įtariamojo ar kaltinamojo statuso gali būti neribotam laikui nušalinami nuo pareigų.  

KT prašoma įvertinti, ar Baudžiamojo proceso kodekso nuostata, nenumatanti draudimo ar kokių nors papildomų kriterijų, neleidžiančių neribotam laikui nuo pareigų nušalinti tiesiogiai išrinktą valstybės politiką, neprieštarauja Konstitucijai ir teisinės valstybės principams.

Kreipimesi keliamas klausimas, ar galima neleisti tiesiogiai išrinktam valstybės politikui eiti pareigų, kai jis yra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, nes toks asmuo nelaikytinas padariusiu nusikalstamą veiką, kol įstatymų nustatyta tvarka įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nėra pripažintas kaltu dėl tokios veikos padarymo.

Už Seimo nutarimą dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą balsavo 105 Seimo nariai, prieš buvo du ir susilaikė vienas parlamentaras. Seimo sprendimu adresuoti kreipimaisi KT nagrinėjami ne bendra eilės tvarka, o nagrinėjimas paankstinamas.

Dabartinio teisinio reguliavimo išaiškinimas vienu metu aktualus dviem savivaldybių vadovams – Visagino merei, Lietuvos laisvės sąjungos atstovei Daliai Štraupaitei bei Radviliškio rajono merui konservatoriui Antanui Čepononiui.

Teismai politikus dėl įtarimų korupcijos bylose buvo nušalinę nuo pareigų, tačiau aukštesnė instancija tuos sprendimus panaikino. Pavasarį Visagino mere išrinkta D. Štraupaitė į mero kėdę atsisėsti galėjo tik vasaros pabaigoje, o A. Čepononis kuriam laikui buvo nušalintas nuo savivaldybės tarybos nario pareigų, bet mero pareigas ėjo.