Lietuvoje

2019.12.30 15:13

LAT kreipiasi į ES teismą Lyčių lygybės instituto laikinųjų darbuotojų atlyginimų byloje

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) pirmadienį nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos (ES) teismą išaiškinimo, padėsiančio priimti sprendimą Vilniuje veikiančio Europos Lyčių lygybės instituto (EIGE) laikinųjų darbuotojų atlyginimų byloje.

LAT prašo Europos Sąjungos Tesingumo Teismo (ESTT) paaiškinti nuostatas dėl europinės direktyvos, kuria reglamentuojamas darbas per laikinojo įdarbinimo įmones.

Byloje nustatyta, kad įdarbinimo agentūra „Manpower Lit“, darbinusi laikinus darbuotojus EIGE, jiems mokėjo mažesnius atlyginimus, nei nuolatiniams darbuotojams.

Atsakovai, laikinieji darbuotojai, manydami, kad susidarė darbo užmokesčio nepriemoka, kreipėsi į darbo ginčų komisiją dėl jos išieškojimo.

Darbo ginčų komisija pripažino, kad „Manpower Lit“ minėtus darbuotojus diskriminavo, mokėdama mažesnį darbo užmokestį, nei jis būtų mokamas tuo atveju, jeigu jie būtų įdarbinti tiesiogiai EIGE, taip pat nusprendė atsakovų naudai išieškoti darbo užmokesčio nepriemokas už šešių mėnesių laikotarpį.

Šį sprendimą patvirtino pirmos ir apeliacinės instancijos teismai.

LAT teisėjų kolegija nusprendė keiptis į ESTT, nes šalių ginčui spręsti kai kurių aktualių Europos Sąjungos teisės normų turinys iki galo nėra aiškus, rašoma Aukščiausiojo Teismo pranešime spaudai.

Teisėjų kolegija paprašė ES teismo, kad šis išaiškintų direktyvos formuluotę „valstybinė įmonė“, pasisakytų, ar tokie subjektai kaip EIGE atitinka šią sąvoką.

Atsižvelgdamas į direktyvoje vartojamas kalbines konstrukcijas, teismas taip pat suformulavo klausimą, kokiems subjektams (laikinojo įdarbinimo įmonei, laikinojo darbo naudotojui, bent vienam iš jų, o galbūt abiem) taikytinas direktyvoje įtvirtintas ekonominės veiklos vykdymo kriterijus, ar EIGE funkcijos, sureguliuotos ES reglamentu, atitinka šį kriterijų.

Atsižvelgdamas į nurodytus klausimus, kasacinis teismas taip pat teiraujasi Teisingumo teismo, ar direktyvos nuostatos dėl laikinųjų darbuotojų darbo užmokesčio prilyginimo nuolatinių darbuotojų darbo užmokesčiui visa apimtimi turi būti taikomos ES agentūroms.

Kadangi visos pareigybės, į kurias darbuotojus tiesiogiai priima EIGE, apima užduotis, kurias gali įgyvendinti išskirtinai tik darbuotojai, dirbantys pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus, Aukščiausiajam Teismui kilo klausimas, ar atitinkamos laikinųjų darbuotojų pareigybės gali būti laikomos „ta pačia darbo vieta“ direktyvos prasme.

Civilinės bylos nagrinėjimas stabdomas iki ESTT sprendimo priėmimo.

Penki EIGE darbuotojai teismuose tvirtino, kad jų atlyginimų vidurkis sudarė daugiau nei 700 eurų, tuo metu tos pačios kategorijos, tą patį išsilavinimą ir darbo patirtį turinčių nuolatinių darbuotojų – beveik 2 tūkst. eurų.

Savo ruožtu „Manpower“ ir EIGE atstovai laikėsi pozicijos, kad nenusižengė europiniams reikalavimams, jog už vienodą darbą institucijoje būtų mokamas vienodas atlyginimas, nes darbuotojų funkcijos iš esmės skyrėsi.