Lietuvoje

2019.12.20 15:23

Prezidentas susitiko su Sinkevičiumi – aptarta kovos su klimato kaita strategija

Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su pirmojo vizito į Lietuvą atvykusiu Europos Komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi. Susitikimo metu ypatingas dėmesys buvo skirtas kovos su klimato kaita strateginei darbotvarkei aptarti.

„Susitikime aptarta Europos Komisijos strateginė darbotvarkė, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas kovai su klimato kaita ir naujajai Europos Sąjungos Žaliojo kurso iniciatyvai“, – rašoma Prezidentūros pranešime spaudai.

Pranešime spaudai taip pat skelbiama, kad šalies vadovas akcentavo, jog Europos Vadovų Taryboje priimtas klimato neutralumo tikslas iki 2050 metų reikalauja aiškaus, efektyvaus ir socialiai atsakingo įgyvendinimo plano, paremto teisingu ir sąžiningu naštos pasidalijimu. Prezidento teigimu, būtina, kad Europos Sąjungos institucijos ir valstybės narės atsakingai įvertintų ES sąjungos ambicijas aplinkosaugos srityje ir su tuo susijusius finansinius bei socialinius iššūkius.

Prezidentūra praneša, kad susitikime šalies vadovas pabrėžė, jog pereinant prie klimato kaitai neutralios ekonomikos svarbu užtikrinti ES pramonės konkurencingumą trečiųjų šalių atžvilgiu.

Susitikimo metu G. Nausėda taip pat akcentavo, kad pereinant prie klimato kaitai neutralios ekonomikos labai svarbu užtikrinti ES pramonės konkurencingumą trečiųjų šalių atžvilgiu.

„Būtina, kad trečiosios šalys taip pat laikytųsi aukščiausių tarptautinių aplinkos apsaugos ir saugumo standartų. Šiame kontekste reikia kalbėti apie tinkamos mokestinės politikos ir importo, apimančio ne tik elektros energiją, iš trečiųjų šalių ribojimo mechanizmo įdiegimą. Šiuo klausimu tikimės konkrečių siūlymų iš Europos Komisijos pusės“, – sakė prezidentas.

Prezidentūros pranešime akcentuojama, kad susitikime kalbėta ir apie derybų dėl daugiametės finansinės programos eigą, nes pirmininkaujančios ES šalies pasiūlyme Lietuvai skiriamas sanglaudos politikos finansavimas mažėja 27 procentais.

„Tai kelia grėsmę tiek regionų plėtrai, tiek ir klimato kaitos tikslų įgyvendinimui. Taip pat nėra pateisinama, kad išlieka toks reikšmingas atotrūkis tarp tiesioginių išmokų ES valstybių ūkininkams“, – sakė prezidentas.
Pranešime spaudai taip pat pažymima, kad inovacijų politikos veiksmingumas Lietuvoje kol kas – netenkinantis.
V. Sinkevičius naujojoje Europos Komisijoje yra atsakingas už aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės sritis.