Lietuvoje

2019.12.20 09:58

Masiulis vėl siūlo sugrįžti prie istorinio „Seimelio"

Prieš pusmetį prie istorinės „Seimelio" sąvokos sugrįžti raginęs Seimo narys konservatorius Kęstutis Masiulis vėl atnaujino šį savo siūlymą.

Tokį pasiūlymą naujos redakcijos Regioninės plėtros įstatymo projektui įregistravęs politikas siūlo visame įstatyme pakeisti terminą „Regiono plėtros taryba“ į istorinį „Seimelis“.

„Aiškesnis, paprastesnis, lengvai atpažįstamas, istoriškai pagrįstas ir unikalus terminas „Seimelis“ daug labiau tinka nei biurokratinė sudėtinga trijų žodžių formuluotė. Seimeliai – kaip regiono atstovų sueigos spręsti regiono rūpesčių, įteisinta Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1565 m. valdovo Žygimanto Augusto privilegija“,– savo pasiūlymą argumentuoja K. Masiulis.

Pagal įstatymo projektą, Regiono plėtros tarybos veiklos tikslas – planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą konkrečiame regione.

Regiono plėtros tarybos turėtų padėti savivaldybėms organizuoti bendrą viešųjų paslaugų teikimo funkcijų vykdymą, taip pat atstovauti regionui.

Įstatymo projekte numatyta, kad regiono plėtros tarybos pavadinime turi būti žodžiai „regiono plėtros taryba“ ir nurodytas apskrities pavadinimas. Regiono plėtros tarybos buveinė turėtų būti tos apskrities, kurios savivaldybės įsteigė regiono plėtros tarybą, teritorijoje.