Lietuvoje

2019.11.20 17:46

Lietuvos ir Lenkijos ministrai įsipareigojo daugiau bendradarbiauti rengiant vadovėlius

BNS2019.11.20 17:46

Lietuvos ir Lenkijos švietimo ministrai trečiadienį Varšuvoje pasirašė deklaraciją dėl tautinių mažumų abiejose šalyse švietimo, įsipareigodami intensyviau bendradarbiauti rengiant ir adaptuojant vadovėlius, keliant mokytojų kvalifikaciją.

Kaip informavo Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, deklaracijoje Algirdas Monkevičius ir Dariuszas Pionkowskis deklaracija susitarė centralizuotu būdu aprūpinti mokyklas gimtųjų kalbų vadovėliais, užtikrinti vadovėlių ir papildomų mokymo priemonių finansavimą.

Lenkijoje besimokantiems lietuviams mokiniams būtų finansuojamas lietuvių kalbos, istorijos, kultūros ir Lietuvos geografijos vadovėlių įsigijimas. Taip pat bus rengiami nauji vadovėliai, skirti tautinių mažumų mokykloms, o mokytojams organizuojami mokymai, kaip veiksmingai dirbti su naujais vadovėliais ir mokymo priemonėmis.

Dokumente, be kita ko, įsipareigojama ir stiprinti pagalbą mokykloms, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

A. Monkevičius sako, kad dokumentas bus „tvirtos ir aiškios gairės, kaip mums gerinti lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje ir lenkų tautinės mažumos Lietuvoje ugdymo kokybę“.

„Įsipareigojimai aprėpia beveik viską: ir ugdymo sąlygų gerinimą, aprūpinimą vadovėliais, mokymo priemonėmis, ir mokytojų kvalifikaciją, ir nuolatinę ugdymo stebėseną, rezultatų fiksavimą. Kitas žingsnis bus parengti darbo planą, sukonkretinantį deklaracijoje numatytus tikslus“, – tvirtina A. Monkevičius.

Dokumente taip pat užfiksuoti susitarimai sistemingai stebėti lietuvių tautinės mažumos Lenkijoje ir lenkų tautinės mažumos Lietuvoje ugdymo kokybę, periodiškai apibendrinti rezultatus. Abi šalys bendradarbiaus užtikrindamos brandos egzaminų tinkamą terminijos, taisyklingos kalbos ir suprantamų formuluočių vartoseną.

Iki 2020-ųjų kovo 1-osios žadama parengti planą, kaip įgyvendinti deklaracijos nuostatas. Lietuva ir Lenkija įsipareigojo sukurti darbo grupę, atsakingą už deklaracijos nuostatų realizavimą, ir ne rečiau kaip kartą per metus keistis informacija apie rezultatus.

Deklaracija parengta atsižvelgiant į 1994–2018 metais Lietuvos ir Lenkijos pasirašytus susitarimus ir deklaracijas, abiejų valstybių tautinių mažumų grupės siūlymus.

Populiariausi

Medikai dirba Alytaus Stasio Kudirkos ligoninėje karantino metu
COVID-19 TRUMPAI

Lietuvoje

2021.04.20 09:34
COVID-19 TRUMPAI

Lietuvoje patvirtinti 1138 nauji koronaviruso atvejai, mirė 9 žmonės, pirmąją skiepo dozę gavo 4541 asmuo

mirė 40–49 metų amžiaus grupei priklausantis asmuo; atnaujinta 10.00