Lietuvoje

2019.11.20 16:38

Atsiprašymas išgelbėjo nuo nemalonumų etikos sargų vadovą Matulą

ELTA2019.11.20 16:38

Kitų parlamentarų etiką svarstantis Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininkas konservatorius Antanas Matulas dėl neetiškų pasisakymų apie parlamentarę šios komisijos narę „valstietę“ Astą Kubilienę pats atsidūrė šios komisijos akiratyje.

Tačiau trečiadienį nuo šio klausimo svarstymo nusišalinusį A. Matulą kolegos išteisino. Išvengti etikos sargų sankcijų jam padėjo tai, kad jis iš Seimo tribūnos atsiprašė A. Kubilienės.

„Svars­tant Svei­ka­tos drau­di­mo ir Far­ma­ci­jos įsta­ty­mus, aš pa­sa­kiau, kad ko­le­gę A. Ku­bi­lie­nę vei­kia tam tik­ros „pli­kės“ ir ji­ pa­kei­čia sa­vo nuo­mo­nę – ko­mi­te­te bal­suo­ja vie­naip, o Sei­me – ki­taip. Pa­si­ro­do, aš su­kly­dau. Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė nuo­sekliai ko­mi­te­te bal­sa­vo už įsta­ty­mo pro­jek­tą, bet ka­dan­gi jam bu­vo nepri­tar­ta, tai ant­ras bal­sa­vi­mas bu­vo grą­žin­ti to­bu­lin­ti ar­ba at­mes­ti. Aš pa­žiū­rė­jau tą iš­va­dą ir pa­da­riau klai­dą, nes par­la­men­te ko­le­gė A. Ku­bi­lie­nė bal­sa­vo prieš siū­ly­mą grą­žin­ti įsta­ty­mo pro­jek­tą to­bu­lin­ti, vadinasi, ji nuo­sek­liai bal­sa­vo ir ko­mi­te­te, ir par­la­men­te. Pa­da­riau klai­dą ir jos at­si­pra­šau“, – lapkričio 14 d. iš Seimo tribūnos atsiprašinėjo A. Matulas.

Tai ir „suminkštino“ etikos sargų širdį. Beje, Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė A. Kubilienė kreipimesi į etikos sargus reikalavo ne tik viešai paneigti melagingą informaciją, atsiprašyti už savo veiksmus, bet ir įvertinti A. Matulo galimybes toliau eiti Seimo Etikos ir procedūrų komisijos pirmininko pareigas.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.