Lietuvoje

2013.01.29 16:18

Teismas sustabdė į Lietuvą neįleistos baltarusės skundo nagrinėjimą

ELTA 2013.01.29 16:18

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) sustabdė administracinės bylos pagal Baltarusijos Respublikos pilietės, Baltarusijos antibranduolinės veiklos koordinatorės Tatjanos Novikovos skundą Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) nagrinėjimą, kol bus gautas sprendimas kitoje byloje, kur moteris apskundusi Migracijos departamentą. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) sustabdė administracinės bylos pagal Baltarusijos Respublikos pilietės, Baltarusijos antibranduolinės veiklos koordinatorės Tatjanos Novikovos skundą Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) nagrinėjimą, kol bus gautas sprendimas kitoje byloje, kur moteris apskundusi Migracijos departamentą.

T. Novikova prašo teismo panaikinti kaip neteisėtą ir nepagrįstą pernai metų rugsėjo 26 d. VSAT sprendimą, kuriuo jai buvo uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką, pranešė teismas.

Pasak pareiškėjos, ji nebuvo įleista į Lietuvos Respublikos teritoriją todėl, kad laikoma keliančia grėsmę vienos ar kelių Europos valstybių narių viešajai tvarkai, vidaus saugumui, visuomenės sveikatai arba tarptautiniams santykiams. Tačiau T. Novikova mano, kad draudimą atvykti į Lietuvą lėmė jos visuomeninė veikla kritikuojant atominių elektrinių statybą. Pareiškėjos tvirtinimu, jokių kitų objektyvių priežasčių nėra, ji ne kartą lankėsi Lietuvos Respublikoje ir nė karto nebuvo pažeidusi įstatymų, jai nebuvo taikomi ir jokie apribojimai. Duomenų apie kokius nors anksčiau užfiksuotus jos veiksmus taip pat nesą.

Kaip rašoma skunde teismui, 2012 m. rugsėjo 26 dienos sprendimu buvo iš esmės pažeista pareiškėjos teisė žinoti apie jos atžvilgiu priimtą sprendimą ir pasinaudoti teise į gynybą, o, uždraudžiant jai patekti į Lietuvos Respubliką ir joje laisvai išreikšti savo nuomonę prieš Ignalinos (Visagino) atominės elektrinės statybą, buvo pažeistos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatos.

VAAT antradienį vykusiame posėdyje pareiškėjos prašymu sustabdė administracinės bylos nagrinėjimą, kol teisme bus išnagrinėta ir paskelbtas sprendimas kitoje administracinėje byloje pagal pareiškėjos T. Novikovos skundą Migracijos departamentui dėl 2012 m. rugsėjo 10 dienos sprendimo panaikinimo. Sausio 16-ąją vykusiame posėdyje VAAT paprašė Užsienio reikalų ministerijos išslaptinti ir pateikti teismui dokumentus, kuriais remiantis buvo priimtas Migracijos departamento 2012 m. rugsėjo 10 dienos sprendimas, o šios bylos nagrinėjimą atidėjo vasario 25 d.