Lietuvoje

2013.01.29 09:38

Tarp šių metų Vyriausybės prioritetų – ir greitesnis prisijungimas prie euro zonos

LRT.lt 2013.01.29 09:38

Pirmadienį pasitarimo metu Vyriausybės kabinetas susitarė dėl 2013 m. Vyriausybės veiklos prioritetų.

Pirmadienį pasitarimo metu Vyriausybės kabinetas susitarė dėl 2013 m. Vyriausybės veiklos prioritetų.

Didžiausią dėmesį 2013 m. ketinama skirti užimtumo didinimui ir socialinės atskirties mažinimui, finansinio tvarumo užtikrinimui, energetinio efektyvumo didinimui, švietimo, mokslo, kultūros ir sveikatingumo paslaugų kokybės gerinimui, pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai bei užsienio ir gynybos klausimams.

Pasak Premjero Algirdo Butkevičiaus, Vyriausybės iškeltais prioritetais vadovausis atskiros ministerijos ir pagal tai koreguos strateginius 2013 m. veiklos planus.

2013 m. Vyriausybė numato skatinti visuotinę daugiabučių namų renovaciją, kuri padėtų spręsti energetinio efektyvumo klausimus ir duotų postūmį šalies ūkio plėtrai. Taip pat didelis dėmesys bus skiriamas finansų sistemos kontrolei ir valstybės turto valdymo efektyvumo didinimui.

Suprasdama bendrosios Europos valiutos tiesioginę įtaką finansiniam stabilumui ir pranašumus eksporto ir bankininkystės srityse, Vyriausybė sieks greitesnio Lietuvos prisijungimo prie euro zonos.

Pirmininkaujant ES Tarybai, bus siekiama įgyvendinti svarbiausius Lietuvai prioritetus, derinant juos su kitų ES valstybių narių interesais. Be to, bus siekiama stiprinti Lietuvos užsienio bei gynybos politiką, ypatingą dėmesį skiriant bendradarbiavimui su kaimyninėmis šalimis, tarptautinių įsipareigojimų ir migracijos klausimams.

Šiais prioritetais, teigiama Vyriausybės pranešime, Vyriausybė pradeda nuoseklų visų valstybės institucijų veiklos planavimą ir įgyvendinimą, už kurį atsiskaitys institucijų vadovai.