Naujienų srautas

Lietuvoje2019.09.17 06:57

Kamblevičius pasiuntė netikėtą žinią Žemaitaičiui – partijos aktyvas nori kito pirmininko

Naujausios Seimo frakcijos „Lietuvos gerovei“ vadovo iniciatyva pirmadienį tarėsi grupė partijos „Tvarka ir teisingumas“ narių. Kas buvo aptarta šiame susitikime, pasakos frakcijos, kurią sudaro septyni nariai, vadovas Vytautas Kamblevičius bei „Tvarkos ir teisingumo“ partijos lyderiu Remigijumi Žemaitaičiu.

- Kieno buvo tas susitikimas? Frakcijos ar partijos atstovų?

V. Kamblevičius: Faktiškai tai buvo partijos vadovo iniciatyva, asmeniškai kreipėsi į mane.

- Sakote, „partijos“ vadovų?

V. Kamblevičius: Tai yra skyrių vadovų, kurie kreipėsi į mane, nes yra tokia situacija, dauguma nežino, ką daryti, todėl buvo toks prašymas, kad jie galėtų išsiaiškinti, kas šiuo metu vyksta ne tik frakcijoje, bet ir partijoje.

- Partijoje yra apie 12 tūkst. žmonių. Ką daro dauguma? Lieka partijoje ar palieka partiją?

V. Kamblevičius: Kadangi dar tokio klausimo nebuvo spręsta, mes buvome susirinkę ir mūsų šitame posėdyje dalyvavo dauguma valdybos narių ir regionų vadovai, todėl ir buvo kalbama, ką mes ateityje turėtume daryti, ir buvo taip nuspręsta, kadangi būtų prašymas partijos lyderį, gerbiamą Žemaitaitį, sukviesti skubos tvarka tarybos posėdį ir visi tarybos nariai turėtų išsiaiškinti, ką iš tikrųjų reikia daryti. Tačiau beveik vienbalsiai buvo pasakyta, kad tolesnis dalyvavimas Remigijui Žemaitaičiui būti partijos lyderiu yra neįmanomas.

- Bet jūs patys pasitraukėte iš „Tvarkos ir teisingumo“ frakcijos, ji tada griuvo, bet iš partijos neišeinate, o dabar sakote, kad turėtų pasitraukti pirmininkas. Ar teisingai suprantu?

V. Kamblevičius: Taip. Tai buvo tiek valdybos narių, tiek skyrių pirmininkų nuomonė, kurie buvo susirinkę šiandien.

- Remigijus Žemaitaitis girdi mus telefonu. Sakykite, ar žinojote apie tai, kad partijos aktyvo, galima sakyti, dalis prašys, kad trauktumėtės iš pareigų?

R. Žemaitaitis: Ne, tai man naujiena, tai kitą trečiadienį bus valdybos posėdis ir pirmasis pavaduotojas Vytautas Kamblevičius padarys pranešimą, pristatys, ką šiandien dalis partijos narių aptarė su naujai įkurta frakcija, kaip jie toliau laikysis koalicinės sutarties, kur partija pasirašė, kokios programinės nuostatos arba kas naujo, bus deramasi dar dėl valdančiosios daugumos dalyvavimo.

- Ar jūs ketinate inicijuoti tą partijos posėdį, nes tą turėtumėte daryti, kaip partijos pirmininkas?

R. Žemaitaitis: Yra inicijuota penktadienį. Penktadienį yra išsiųsta skyrių nariams, koordinatoriams, valdybos nariams, kad kitą savaitę, 25 dieną, kaip ir numatyta, vyks vadybos posėdis.

- O kaip jūs pats matote savo ateitį šioje partijoje, jeigu matote?

R. Žemaitaitis: Tą visą dalyką matys kongresas gruodžio mėnesį.

- O jūs pats kaip matote?

R. Žemaitaitis: Aš matau gana šviesų, nes noriu pakeisti ir tą pristatysiu, ką mane įpareigojo taryba rugsėjo 4 dieną, įpareigojimai yra trys. Ir jeigu bus pritarimas, tai važiuosime toliau, o jeigu nebus pritarimo, kad partija turi atsinaujinti, keistis, o ne eiti į viešą erdvę ir čia dabar demonstruoti kažkokius dalykus, tai, matyt, teks ir atsisveikinti su „Tvarka ir teisingumu“, ko aš tikrai neplanuoju ir nesieju savo ateities, sieju ateitį su kitu pavadinimu, su kita ideologine mintimi. Nes, mano galva, „Tvarkos ir teisingumo“ pavadinimas yra gana devalvuotas ir gana sunkiai būtų galima reabilituoti arba eiti ir rodyti žmonėms, kad mes esame kitokie.

- O su kokiu pavadinimu jūs siejate savo politinę ateitį?

R. Žemaitaitis: Esu pateikęs keletą siūlymų. Trys siūlymai yra, kaip ir taryba mane įpareigojo, Registrų centre esame rezervavę. Tai yra vienas iš tokių „Suvereni Lietuva – vieninga Lietuva“, yra pristatyti du nauji ženklai, kitą trečiadienį, 25 dieną, jie bus pristatyti valdyboje.

- Bet tokiu atveju jūs tik pakeistumėte pavadinimą ir liktumėte toje buvusioje partijoje „Tvarka ir teisingumas“?

R. Žemaitaitis: Aš kol kas siūlyčiau keisti pavadinimą, kartu keisti darbotvarkę. Kiek aš žinau, rytoj atsakingas sekretorius turėtų galutinai susirinkti siūlymus dėl paties programinių tam tikrų nuostatų, ir jeigu bus pritarimas kitą trečiadienį, važiuosime toliau. Jeigu ne, tai bet kokiu atveju gruodžio mėnesį kongresas nuspręs, kokia mūsų kryptis ir į kurią pusę mes važiuosime.

- Pone Kamblevičiau, ar iš jūsų pusės būtų pritarimas tam, ką kalba ponas Žemaitaitis? Pakeisti pavadinimą, galbūt kiek nors kryptį, tačiau nedaryti didelių pertvarkų vadovavime. Tai yra nekeisti partijos pirmininko.

V. Kamblevičius: Iš tikrųjų kada susirinks taryba, tada mes ir nuspręsime. dabar yra sunku pasakyti. Šiandien išsakyta viena nuomonė, o kada bus sukviesta taryba, gal bus kitokia. Tačiau aš tik išreiškiau mūsų partijos skyrių vadovų nuomonę, kuri šiandien buvo paskleista.

- Jeigu taip nutiktų, kaip norėta šios dienos pasitarime pas jus frakcijoje, kaip jūs matote „Tvarkos ir teisingumo“ partijos ateitį? Ar tai būtų savarankiška partija, ar ji jungtųsi su kokia nors kita galbūt politine jėga?

V. Kamblevičius: Kada parodė tiek savivaldybių rinkimai, tiek Europos Parlamento rinkimai ir mes visi kalbėjome, kad faktiškai einant į Seimo rinkimus mums vieniems būtų per sunku, todėl ir kalbama, gerb. Žemaitaitis kalbėjo, kad jis kalbėjęs ir su Zuoku, ir su Juozaičiu, ir net su Puteikiu. Kad mums reikėtų dviem kažkurioms partijoms vienyti jėgas ir eiti bendrai į Seimo rinkimus.

- Bet pono Puteikio nėra jūsų naujojoje frakcijoje.

V. Kamblevičius: Todėl nėra, kad mes kurdami partiją su juo nesikalbėjome.

- O su ponu Juozaičiu nesikalbėjote?

V. Kamblevičius: Nesikalbėjome.

- O su kuo kalbėjotės tada?

V. Kamblevičius: Mes kalbėjome tik su gerbiamu Butkevičiumi ir Rimu Andrikiu.

- Su savo frakcijos nariais, ar ne?

V. Kamblevičius: Taip.

- Ar Rolandas Paksas, jūsų požiūriu, galėtų rasti vietą toje naujojoje partijoje?

V. Kamblevičius: Man atrodo, kad šiuo momentu Paksas apie jokias partijas negalvoja, nes jau praėjo nemažai laiko po Europos Parlamento rinkimų, jeigu būtų ką nors galvojęs, tai jau būtų ką nors ir pasakęs. Tačiau šiuo momentu – tyla.

- Kaip planuojate galbūt ir partijos, bent jau tikrai – frakcijos, bendradarbiavimą su dabartine valdančiąja koalicija? Ar tarkim „Lietuvos gerovei“ jau yra aišku, kuriame poste jos žmogus galėtų geriausiai prisidėti prie gerovės valstybės kūrimo?

V. Kamblevičius: Kadangi su gerbiamu Karbauskiu ketvirtadienį aš kalbėjau ir jis sakė, kad susitiksime rytoj ryte, tada matomai ir bus pasikalbėta su frakcija, kaip mes turėtume dirbti, kokia mūsų ateitis, ką mes turėtume draugiškai spręsti, kad reikalai mūsų šalyje pagerėtų.

- Bet tai rytoj susitinkate pakalbėti, tai turbūt esate su kolegomis apsitaręs, kas galėtų būti tie dalykai, ko jūs norite?

V. Kamblevičius: Kadangi dar nebuvo mūsų jokio susitikimo, tai mes nei pageidavimų, nei pretenzijų nekeliame, mes norime pirmiausia išklausyti, ką kalbės valdančiosios koalicijos nariai.

- O šios dienos tų partijos atstovų pasitarime apie tai nekalbėjote?

V. Kamblevičius: Nekalbėjome.

- Kaip jūs vertinate siūlymus ir ar pritariate, kad po informacijos apie Irinos Rozovos bandymus nuslėpti jos bendradarbiavimą su Rusijos diplomatais reikia ištirti ne tik jos atvejį ir galimą jos veiklos finansavimą, bet apskritai Rusijos įtaką Lietuvos politikai?

V. Kamblevičius: Kada buvo svarstomas šitas klausimas, ten labai daug dar neaiškumų, tačiau rimtai mūsų frakcija nori, kad žinotume, kas ten vyksta, ir mes tada, kada bus aišku, savo nuomonę pareikšime.

- Ką turite galvoje „norite žinoti ir pareikšite, kai bus aišku“? Bet ar norite, kad būtų ištirta?

V. Kamblevičius: Norime, aišku. Iš tikrųjų dėl to buvo ir daug diskusijų, kad reikia pirmiausia tą klausimą ištirti, o tada daryti veiksmus.

- Valstybės gynimo taryba šiandien pritarė planui, kad Lietuva pasiskolintų 30 mln. eurų tam, kad ji galėtų įvykdyti įsipareigojimą skirti šalies gynybos reikmėms 2 proc. BVP. Ar jūsų frakcija palaikys tą sprendimą, kai ateis laikas skolinimuisi?

V. Kamblevičius: Kadangi buvau, kai buvo tvirtinamas biudžetas, tai visos partijos pasirašė, kad būtų skirti 2 proc., tai mes nedarome kitokių žingsnių, tik pritarsime tam, kam buvome įsipareigoję.

- Bet tuo metu jūs esate pernai rudenį pritarę skolinimosi gynybai susiejimą su skolinimusi, jeigu reikėtų finansuoti naujas partijas. Čia ta garsioji Agnės Širinskienės pataisa. Tai, kitaip tariant, jeigu vėl bus toks žaidimas žaidžiamas, tai taip pat balsuosite, kaip ir rudenį?

V. Kamblevičius: Ten iš pradžių buvo šiek tiek neaiškumų ir kadangi daugelis išsiaiškino, kokia yra situacija, buvo tam tikrų susilaikymų. Tačiau jeigu dabar bus pateiktas sprendimas, tai mes, matomai, svarstysime.

- Sakote „buvo susilaikymų“, bet iš jūsų naujosios frakcijos narių tuomet „Tvarkos ir teisingumo“ tai tik ponas Dumbrava susilaikė.

V. Kamblevičius: Taip.

- Jūs balsavote „už“.

V. Kamblevičius: Mes balsavome visi. Toks susitarimas.

- Ką jūs apskritai manote, ką naudingiausio jūsų frakcija galėtų nuveikti iki kitų Seimo rinkimų?

V. Kamblevičius: Kadangi mūsų frakcijos pavadinimas „Lietuvos gerovei“, daug visi eskaluoja, kad reikia padėti Lietuvos žmonėms, kurie yra žemiau skurdo ribos, ir aplamai šiandien Lietuva yra taip, kad tik 90 proc. žmonių, kurie taip mato, kad nėra patenkinti mūsų sprendimais, todėl aš visuomet sakau, kad norint padėti reikia pirmiausia analizuoti ir daryti, ką galima. Dabar pažiūrėkime, vėl paprasčiausi momentai: skelbia atliekų surinkėjai, kad bus padidinta 40 proc. aptarnavimas.

- Ne visi taip skelbia.

V. Kamblevičius: Žiūrėkite, niekas su niekuo nederina, bet jie iš karto jau skelbia sprendimus.

- Jūs norėtumėte, kad municipaliniai reikalai būtų derinami ir Seime?

V. Kamblevičius: Turėtų būti ir Seime. Tas pats maisto produktų pabrangimas. Pensijų turėtų žymiai daugiau didėti. Tie dalykai yra sprendžiami Seime, kad žmonės pajustų, kad ši Vyriausybė nusiteikusi jiems padėti.

- O iš kur imtumėte pinigų tiems visiems padidinimams, nes pats esate pabrėžęs, kad dabar nesurenkama 600 mln.?

V. Kamblevičius: Situacija nėra paprasta. Mano supratimu, eilę metų, kaip jūs dabar paminėjote, dabar galvojama gal skolintis dėl krašto apsaugos, jeigu mes pasiskolinsime viena, kita dešimtimi milijonų daugiau, nieks neatsitiks. Tik gerės žmonių likimai ir gyvenimas.

- Kam nors reikės atiduoti.

Dienos tema. Naujosios frakcijos galva Kamblevičius: Žemaitaičiui laikas trauktis iš partijos pirmininko pareigų
LRT yra žiniasklaidos priemonė, sertifikuota pagal tarptautinę Žurnalistikos patikimumo iniciatyvos programą

Naujausi, Skaitomiausi