Lietuvoje

2015.07.31 21:31

Ariogaloje vyko partizanų mūšio inscenizacija

Prasideda dvi dienas truksiantis buvusių politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Pirmoje, jaunimo dienoje, Daugėliškių miške ir prie atstatyto partizanų bunkerio vyko partizanų mūšių inscenizacija.

Prasideda dvi dienas truksiantis buvusių politinių kalinių, tremtinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“. Pirmoje, jaunimo dienoje, Daugėliškių miške ir prie atstatyto partizanų bunkerio vyko partizanų mūšių inscenizacija.

Karo istorijos klubo „Grenadierius“ surengtoje mūšio inscenizacijoje „Didvyriai išlieka mūsų širdyse“ buvo atvaizduotas Lietuvos partizanų ir slaptosios sovietų policijos NKVD mūšis Daugėliškių miško prieigose, keli kilometrai iki Ariogalos. Be to, partizanų pergalę stebėjo Ariogalos apylinkėse į stovyklą „Su Lietuva širdy“ susirinkę jaunieji šauliai.

 „Labai įdomu patirti tai, kas nepatirta, pabandyti, kaip tuo metu partizanai judėjo, kaip bendradarbiavo su ryšininkais“, – įspūdžiais dalinosi jaunasis šaulys Darius Ukrinas.

 „Kaip ir kiekvienam jaunam žmogui, tiesiog yra įdomu pamatyti, kaip visa tai vyko ir kiek vizualiau įsivaizduoti visą tai – ne tik iš knygų, ne tik iš vadovėlių – iš tiesų pamatyti ir galų gale pakalbėti su žmonėmis, kurie visa tai matė, patyrė“, – antrino jaunoji šaulė Greta Šadauskytė.

Šūviai aidėjo prie atstatyto partizanų bunkerio Daugėliškių miške – jame 1950 metais per saugumo operaciją žuvo penki partizanai, o vienas buvo paimtas nelaisvėn.

„Visi čia labai draugiški, tokie tiesiog artimesni. Kaip broliai visuomet susitikdavome, pasibučiuodavome, buvo labai malonūs žmonės“, – prisiminimais dalinosi buvęs partizanų ryšininkas Albinas Kęstutis Bersėnas.

Jaunieji šauliai su Ariogalos gimnazijos mokytoju prižiūri 2010 metais atstatytą partizanų bunkerį, tvarko jo aplinką, o pernai rado itin vertingų partizanų dokumentų. Dabar vienas iš svarbiausių jų darbų – pažintinio tako įrengimas.

„Vaikai labai entuziastingai, džiaugsmingai tuomet, kada sulaukiame žiemos, pasako „greičiau tas pavasaris, kad eisime prie bunkerio, galėsime nevaržomi šūkalioti ir aišku, padirbėti visuomenės ir istorijos labui“, – džiaugėsi Ariogalos gimnazijos mokytojas Audrius Bautronis.

Šeštadienį Dubysos slėnyje Ariogaloje vyks 25 metus rengiamas sąskrydis „Lietuva širdy“, kuriame kasmet dalyvauja apie šešis tūkstančius tremtinių, politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių.