Lietuvoje

2019.08.14 14:35

STT: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje ir pavaldžiose įstaigose galėjo būti dirbtinai kuriamas paslaugų poreikis

BNS 2019.08.14 14:35

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) nustatė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei pavaldžių įstaigų pirkimuose dominuoja neskelbiami pirkimai, gali būti dirbtinai kuriamas paslaugų poreikis.

Kaip trečiadienį pranešė STT, dėl kai kurių subjektų informacija pateikta Valstybinei mokesčių inspekcijai, Viešųjų pirkimų tarnybai ir Konkurencijos tarybai.

STT teigia, jog išnagrinėjus vidaus audito išvadą dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) bei 17 jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų, nustatyti atvejai, kai prekių, paslaugų ar darbų poreikis sukuriamas galimai dirbtinai, kad atlygį gautų „reikiami“ subjektai.

Pavyzdžiui, pirktos švietimo konsultacinės paslaugos iš įmonės, kuri vykdo veiklą statybų sektoriuje, tokį pasirinkimą motyvuojant tuo, kad tokias paslaugas, pasitelkiant rangovus, gali teikti bet koks subjektas.

Taip pat nustatyti atvejai, kai taikomas nepagrįstai trumpas viešojo pirkimo dokumentų pateikimo terminas. Manoma, kad taip gali būti sudaromos sąlygos konkrečiam tiekėjui.

Be to, 92 proc. visų audito metu vertintų pirkimų buvo neskelbiami. Kai kuriais atvejais vykdant pirkimus neskelbiamos apklausos būdu buvo pasirenkamas tiekėjas, kuris įsteigtas prieš pat viešojo pirkimo laimėjimą.

Nustatyti atvejai, kai viešuosius pirkimus laimi su įstaiga susiję asmenys, esami ar buvę įstaigos darbuotojai bei atvejai, be to, pirkimuose dažnai dalyvauja tik vienas tiekėjas.

STT siūlo ministerijai įvertinti nustatytus korupcijos rizikos veiksnius, atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, paskirti už korupcijos prevenciją ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose atsakingą asmenį, parengti ŠMSM korupcijos prevencijos programą.

ŠMSM turėtų informuoti STT, kokių veiksmų ėmėsi ar imsis dėl nustatytų korupcijos rizikų pašalinimo.

Anksčiau skelbta, jog ministerijai pavaldžių įstaigų auditas nustatė, kad dalis įstaigų sudarydavo viešųjų pirkimų sandorius su savo darbuotojais, kai kurie įsigijimai vykdyti neefektyviai.

Taip pat nustatyta, kad pavaldžios įstaigos atliko daug konkurenciją galbūt ribojusių neskelbiamų pirkimų, dažnai institucijos prekes ir paslaugas įsigydavo iš vieno konkretaus tiekėjo, o viešuosius pirkimus atlikę darbuotojai neturėdavo tinkamos kompetencijos.

Po šio audito nuspręsta įstaigas pertvarkyti ir iš 17 palikti 10.