Lietuvoje

2013.01.24 13:13

Valstybės kontrolė: dalis statutinių pareigūnų tarnybą pradeda neturėdami reikiamos kvalifikacijos

ELTA 2013.01.24 13:13

Statutinės profesinės mokymo įstaigos neparengia pakankamai kai kurioms statutinėms įstaigoms reikalingų pareigūnų, dalis jų pradėdami tarnybą neturi profesinės kvalifikacijos ir visų darbui atlikti reikalingų įgūdžių,

Statutinės profesinės mokymo įstaigos neparengia pakankamai kai kurioms statutinėms įstaigoms reikalingų pareigūnų, dalis jų pradėdami tarnybą neturi profesinės kvalifikacijos ir visų darbui atlikti reikalingų įgūdžių,

Taip teigia valstybės kontrolierė Giedrė Švedienė, komentuodama atliktą auditą, kuriuo vertintas statutinių pareigūnų rengimo ir visų lygių statutinių pareigūnų mokymo organizavimas bei šiam tikslui skiriamų išteklių valdymas.

Valstybės institucijose iš viso dirba 25 tūkst. statutinių pareigūnų.

Atlikus auditą paaiškėjo, kad 2012 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui ir Policijos departamentui pavaldžioms įstaigoms parengtų pareigūnų skaičius sudarė vos 11 proc. laisvų pareigybių skaičiaus.

Dalis kitų žemiausio lygio pareigybes užimančių pareigūnų tarnybą statutinėje įstaigoje pradeda baigę tik vidurinę mokyklą ir neturėdami jokios profesinės kvalifikacijos. Kai kurių iš jų mokymai pradedami tik praėjus pusmečiui ir daugiau nuo tarnybos pradžios. Dalies pareigūnų rengimui skiriama nuo 10 dienų iki 3 mėnesių, nors minimali nustatyta profesinio rengimo trukmė – 1 metai.

Pasak Valstybės kontrolės, nepaisant statutinių pareigūnų vykdomų funkcijų svarbos, visų lygių statutinių pareigūnų kvalifikacijos tobulinimui neskiriama pakankamai dėmesio. Skirtingai nei kitų valstybės tarnautojų, statutinių pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo proceso valstybės mastu jokia institucija nekoordinuoja ir nevertina. Daliai pareigūnų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas teikia įstaigos, kurių veikla nesusijusi su valstybės tarnautojų mokymu.

Būsimus statutinius pareigūnus rengiančioms profesinio mokymo įstaigoms skiriamos lėšos nesiejamos su planuojamu parengti pareigūnų skaičiumi. Baigę statutines profesinio rengimo įstaigas policininkai, ugniagesiai gelbėtojai ir pasieniečiai privalo ištarnauti 5 metus, priešingu atveju – atlyginti parengimo išlaidas.

Tarnybai parengti vieną pasienietį valstybei vidutiniškai kainuoja 23 tūkst. Lt, policininką – 17 tūkst. Lt, ugniagesį gelbėtoją – 8 tūkst. Lt. Kiek kainuoja kitų statutinių pareigūnų rengimas – neskaičiuojama ir atidirbti tam tikrą laiką, o jo neištarnavus atlyginti rengimo išlaidas – nereikalaujama.

Valstybės kontrolė pateikė rekomendacijas Vyriausybei, Vidaus reikalų ministerijai, Teisingumo ministerijai, Kalėjimų departamentui ir Policijos departamentui.