Lietuvoje

2015.07.21 07:30

Prieš 75 m. įkurta Lietuvos TSR

Angelė Daugininkaitienė, LRT RADIJAS, LRT.lt2015.07.21 07:30

Prieš 75 metus po Sovietų Sąjungos birželio mėnesį įvykdytos karinės invazijos įkurta Lietuvos Tarybų socialistinė respublika.

Prieš 75 metus po Sovietų Sąjungos birželio mėnesį įvykdytos karinės invazijos įkurta Lietuvos Tarybų socialistinė respublika.

Po 1940 m. birželio mėnesio TSRS karinės invazijos į Lietuvos valstybės teritoriją, Lietuvos TSR buvo įkurta 1940 metų liepos 21 dieną pagal Maskvoje parengtą scenarijų.

Lietuvos okupacijos sąlygomis „išrinktas“ marionetinis Liaudies Seimas pirmojoje sesijoje pirmu klausimu, svarstydamas valstybinės santvarkos pakeitimą, Antanui Sniečkui pasiūlius, priėmė nutarimą „prašyti“ TSRS Aukščiausiąją Tarybą priimti Lietuvos TSR į TSRS sudėtį, nors savo rinkiminėse programose nei „Lietuvos darbo sąjunga“, nei pavieniai kandidatai tokios nuostatos nedeklaravo.

Tuo buvo siekiama formaliai įteisinti Lietuvos Respublikos okupaciją bei aneksiją (prijungimą) prie TSRS. Nuo 1940 m. rugpjūčio 3 dienos LTSR–TSRS sudėtyje.