Lietuvoje

2019.08.08 15:49

Teismas nenagrinės skundo dėl Škirpos alėjos pervadinimo

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) rugpjūčio 8-osios nutartimi atsisakė priimti nagrinėti trijų pareiškėjų skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-07-24 sprendimo K. Škirpos alėją pervardinti Trispalvės vardu bei daugiau kaip 0,5 milijono eurų neturtinės žalos atlyginimo valstybės naudai.

Pareiškėjai V.T., A. G. A. ir A. A., ginantys viešąjį interesą, pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-07-24 sprendimą „Dėl K. Škirpos alėjos pavadinimo pakeitimo pavadinant ją Trispalvės vardu"; priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės tarybos valstybės naudai 501 900 Eur jai padarytos neturtinės žalos atlyginimą bei sustabdyti šio sprendimo vykdymą iki teisme bus išspręstas šis ginčas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė skundo nepriimti nagrinėti, nes pareiškėjai neturi Administracinių bylų teisenos įstatyme numatyto įgaliojimo ginti viešąjį interesą. Teismas atsisakė priimti ir išvestinį pareiškėjų reikalavimą priteisti valstybės naudai neturtinės žalos atlyginimą, pažymėdamas, kad pareiškėjų reikalavimas dėl K. Škirpos alėjos pavadinimo pakeitimo pervardinant ją Trispalvės vardu yra susijęs su viešuoju interesu, kurį ginti turi teisę prokuroras, ir būtent jam įstatymu suteikta teisė spręsti, ar yra tam tikroje situacijoje viešasis interesas, kad būtų galima inicijuoti bylą.

Teismo nutartyje pažymima, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme yra įtvirtinta, kokie subjektai turi teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo: prokuroras, administravimo subjektai, valstybės kontrolės pareigūnai, kitos valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys. Tai reiškia, kad galimybe ginti viešąjį interesą gali pasinaudoti tik tie subjektai, kuriems teisė ginti viešąjį interesą yra numatyta jų veiklą ir įgaliojimus reguliuojančiuose įstatymuose. Vien tai, kad atitinkamas asmuo priklauso kuriai nors iš paminėtų asmenų kategorijų, savaime nereiškia, jog jis gali kreiptis į teismą ginti viešąjį interesą.

Pasak pirmininko padėjėjos ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Sigitos Jacinevičienės-Baltaduonės, dėl šios teismo nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.