Lietuvoje

2019.08.03 16:56

Kaune amžinojo poilsio atgulė Gabrielius Žemkalnis-Landsbergis ir jo žmona

Kaune, Petrašiūnų kapinėse, šeštadienį perlaidoti Gabrieliaus Žemkalnio-Landsbergio ir jo žmonos Danutės Landsbergienės palaikai. Palaikus iš Australijos parvežė giminaičiai.

G. Žemkalnis-Landsbergis mirė 2017 m. gruodį Melburne, Australijoje, sulaukęs 88-erių.

2018 m. rugsėjį užgeso ir 90 metų sulaukusios jo žmonos Danutės gyvybė. Kartu su vyru ji gyveno Australijoje, buvo aktyvi vietos lietuvių bendruomenės narė ir ištikima vyro bendražygė, rėmusi jo veiklą.

G. Žemkalnis-Landsbergis mokėsi „Aušros" berniukų gimnazijoje Kaune, baigė Reddorfo lietuvių gimnaziją Vokietijoje. 1944 m. su būsimu prezidentu Valdu Adamkumi ir Liūtu Griniumi leido ir redagavo pogrindinį laikraštį „Jaunime, budėk!“

Buvo gestapo areštuotas ir iki 1945 m. kalintas Vokietijoje. Iki 1948 m. gyvendamas Vokietijoje bendradarbiavo lietuviškuose laikraščiuose.
1948 m. išvyko į Australiją, buvo vienas Australijos lietuvių kultūros fondo steigėjų. Paskelbė rašinių vietos lietuvių laikraščiuose „Australijos lietuvis“, „Mūsų pastogė“, „Tėviškės aidai“, „Baltic News“, kitur leidžiamuose lietuvių leidiniuose „Europos lietuvis“, „Tėviškės žiburiai", „Pasaulio lietuvis“, „Lietuvos aidas“, „Lithuanian Weekly“.

1974 m. su kitais Melburno radijo stotyje „3ZZ" pradėjo rengti lietuviškas laidas, buvo jų prodiuseris, pranešėjas. Nuo 1975 m. buvo Australijos SBS radijo lietuviškų laidų rengėjas; 1979-1994 m. - jų vadovas, kurį laiką vadovavo Melburno lietuvių bendruomenei. G. Landsbergis-Žemkalnis priklausė Australijos žurnalistų sąjungai.

1998-2009 m. G. Landsbergis-Žemkalnis buvo Australijos lietuvių bendruomenės atstovas Lietuvoje.