Lietuvoje

2019.07.30 23:12

Per avariją sužalota Seimo nario Šarknicko dukra – komos būsenoje

Alma Mosteikaitė, Alytausnaujienos.lt2019.07.30 23:12

Pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį skau­di ne­lai­mė iš­ti­ko Aly­taus mies­te Sei­mo na­riu iš­rink­to Ro­ber­to Šar­knic­ko šei­mą. Ava­ri­jo­je bu­vo sun­kiai su­ža­lo­ta jo jau­nes­nio­ji duk­ra.

Kaip sa­kė pats R. Šar­knic­kas, ne­lai­mė įvy­ko šei­mai ke­liau­jant ap­link Lie­tu­vą – Ro­kiš­ky­je.

„Aš­tuo­ne­rių su pu­se me­tų jau­nes­nio­ji duk­ra ren­gė­si ei­ti per gat­vę į mu­zie­jų ir bu­vo par­trenk­ta au­to­mo­bi­lio, ku­rį vairavo ne­blai­vus vai­ruo­to­jas. Jis stai­giai lė­kė iš pir­mos juos­tos į ant­rą­ją“, – pasakojo politikas.

Da­bar mer­gai­tė gy­do­ma vie­no­je Vil­niaus li­go­ni­nė­je. Sei­mo na­rys ne­no­rė­jo ko­men­tuo­ti duk­ters pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų, tik pa­reiš­kė, kad mer­gai­tė yra ko­mos bū­se­nos, jos to­les­nė svei­ka­tos būk­lė tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti at­ei­nan­tį penk­ta­die­nį.

„Mes pra­šo­me tik mal­dų, dau­giau mums nie­kas, be me­di­kų, pa­dė­ti ne­ga­li“, – tei­gė R. Šar­knic­kas.

Mums svarbus tikslumas ir sklandi tekstų kalba. Jei pastebėjote klaidų, praneškite portalas@lrt.lt.