Lietuvoje

2019.07.24 11:03

Seimo Audito komitetas pritarė Nausėdos pataisoms dėl valstybės turto naudojimo

Laura Adomavičienė, LRT.lt 2019.07.24 11:03

Seimo Audito komitetas pritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlomoms pataisoms, kurios buvo teiktos kartu su dviejų įstatymo projektų veto. Vienu jų siekta užtikrinti teisę politinėms partijoms panaudos pagrindu valdyti ir naudotis valstybės bei savivaldybių nekilnojamuoju turtu. Antrasis buvo numatęs galimybę Prekybos, pramonės ir amatų rūmams neatlygintinai įsikurti valstybės ar savivaldybės patalpose.

Audito komiteto posėdžiui pirmininkavusi Seimo narė Ingrida Šimonytė po balsavimo palinkėjo prezidentūrai, kad šioji, kitą kartą sugalvojusi vetuoti įstatymą, vetuotų taip, kad „Seimas neklaidžiotų, kaip dabar, kaip su tuo veto gyventi: atskirai ar kartu, nes iš to kyla tam tikrų problemų“.

Projektai Seimui svarstyti grąžinti po to, kai juos šią savaitę vetavo prezidentas G. Nausėda. Prezidentūros pranešime teigiama, kad įstatymo, kuriuo numatoma teisė politinėms partijoms naudotis valstybės patalpomis, pakeitimai prieštarauja konstituciniams atsakingo valdymo bei racionalaus valstybės turto tvarkymo principams. Valstybės turtas negali būti naudojamas taip, kad tenkintų kurios nors vienos grupės ar atskirų asmenų interesus. Šiuo atveju esą partijų rėmimas valstybės turtu nėra skaidrus, juo labiau, kad parlamentinę frakciją turinčios partijos šiuo metu gauna valstybės dotaciją.

G. Nausėdos teigimu, partijų finansavimas turi būti vykdomas pagal aiškius, objektyvius kriterijus. Ligšiolinė tvarka, kai politinės partijos neatlygintinai arba už simbolinį mokestį naudojosi valstybei ar savivaldybėms priklausančiu nekilnojamuoju turtu, dažnai – prestižinėse miestų vietose, neužtikrino jų rėmimo viešosiomis lėšomis skaidrumo ir partijų lygiateisiškumo.

Analogiška išvada buvo pateikta ir dėl Prekybos, pramonės ir amatų rūmams palankios pataisos, leidžiančios jiems ir toliau neatlygintinai įsikurti valstybės ar savivaldybės patalpose. Dėl to Pramonės ir amatų rūmai galėtų įgyti konkurencinį pranašumą prieš kitus ūkio subjektus, kurie tokios galimybės neturi.

Trečiadienį Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai išplatino pranešimą, kurio paaiškino, kodėl Seimas buvo palikęs teisę jiems neatlygintinai naudotis valstybės arba savivaldybių turtu. Pirmiausia atkreipiamas dėmesys, kad patalpos iki šiol buvo naudojamos išskirtinai tik Valstybės deleguotų funkcijų vykdymui. Tarp jų - nepreferencinių prekių kilmės sertifikatų (būtinų eksportui į ne ES šalis), nenugalimas „Force Majeure“ aplinkybes patvirtinančių pažymų išdavimas, kompetencijų vertinimo profesinio mokymo įstaigose užtikrinimas ir kt.

„Valstybės funkcijų ir paslaugų perdavimas nevyriausybiniam sektoriui mažina tokių paslaugų kaštus, juos padengia konkretus paslaugos gavėjas, o ne visi mokesčių mokėtojai. Apie didesnį tokių paslaugų kiekio perdavimą nevyriausybiniam sektoriui yra minėjusi ir Valstybės kontrolė“, - pažymi Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos l.e.p. prezidentas Sigitas Gailiūnas.

Rūmai tikisi, kad bus diskutuojama dėl įvairių pozicijų ir vertinami visi argumentai.

Abu įstatymo projektus Seimas dar kartą svarstys ketvirtadienį.