Lietuvoje

2019.07.23 12:08

Antrasis Nausėdos veto – dėl valstybės turto panaudojimo

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį grąžino Seimui svarstyti įstatymo pataisas, kuriomis politinėms partijoms užtikrinama teisė panaudos pagrindu valdyti ir naudotis valstybės bei savivaldybių nekilnojamuoju turtu.

Tai antrasis naujojo valstybės vadovo veto šią savaitę.

Pasak prezidento, Seimo liepos 9 dieną priimti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimai prieštarauja konstituciniams atsakingo valdymo bei racionalaus valstybės turto tvarkymo principams. Valstybės turtas negali būti naudojamas taip, kad tenkintų kurios nors vienos grupės ar atskirų asmenų interesus, teigiama Prezidentūros pranešime.

„Politinių partijų, kaip vienos iš Konstitucijoje nurodytų piliečių laisvo vienijimosi formų, veikla neatsiejama nuo demokratijos. Tačiau valstybė jas gali remti tik laikydamasi skaidrumo ir objektyvumo reikalavimų. Rėmimas turtu nėra skaidrus“, – pranešime sakė G. Nausėda.

Jis pabrėžė, kad parlamentinę frakciją turinčios partijos šiuo metu gauna valstybės dotaciją.

G. Nausėdos teigimu, partijų finansavimas turi būti vykdomas pagal aiškius, objektyvius kriterijus. Ligšiolinė tvarka, kai politinės partijos neatlygintinai arba už simbolinį mokestį naudojosi valstybei ar savivaldybėms priklausančiu nekilnojamuoju turtu, dažnai – prestižinėse miestų vietose, neužtikrino jų rėmimo viešosiomis lėšomis skaidrumo ir partijų lygiateisiškumo.

Šiuo metu galiojantis Politinių partijų įstatymas įtvirtina baigtinį politinių partijų finansavimo šaltinių sąrašą. Jis nenumato galimybės netiesiogiai finansuoti politinių partijų suteikiant joms panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybės ar savivaldybių turtu.

Pirmadienį prezidentas grąžino Seimui svarstyti Prekybos, pramonės ir amatų rūmams palankias pataisas, leidžiančias jiems ir toliau neatlygintinai įsikurti valstybės ar savivaldybės patalpose.