Lietuvoje

2019.07.13 08:48

Telšiuose nepaskiriant vicemero kyla tiesioginio valdymo grėsmė

Jūratė Skėrytė, BNS 2019.07.13 08:48

Telšių rajono savivaldybės tarybai nesugebėjus per du mėnesius paskirti vicemero, apie susidariusią situaciją informuota Vyriausybė, nes pagal įstatymus atsiranda galimybė rajone įvesti tiesioginį valdymą.

„Buvo informuota Vyriausybė, kad yra susiklosčiusi tokia situacija. Toliau būtų jau Vyriausybės veiksmai“, – BNS sakė buvusi Vyriausybės atstovė Telšių apskrityje Loreta Bagdonavičienė, dabar einanti šios tarnybos vyresniosios patarėjos pareigas.

Pirmasis naujos kadencijos Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdis vyko balandžio 18 dieną. Tuomet ne tik nepavyko paskirti nė vieno pareigūno, bet išvis žlugo pats posėdis. Naujai susiformavusi dauguma patvirtino ne mero siūlytą, o savo darbotvarkę, todėl meras Kęstutis Gusarovas su kelių kitų frakcijų atstovais paliko tarybos posėdžių salę.

Birželio pradžioje tarybai pavyko paskirti administracijos vadovą, bet vicemero rinkimai įstrigo.

„Aš pasiūliau Petrą Kuiziną (į vicemero postą – BNS), jie sutiko, bet per posėdį pasakė, kad neva negavau jo sutikimo, nors telefonu gavau sutikimą, po to prie patarėjų buvau susitikęs, jis užgarantavo, kad gerai, sutinka eiti vicemero pareigas. Bet tvirtinant darbotvarkę, atsiėmė savo kandidatūrą“, – BNS sakė Telšių meras K. Gusarovas.

Buvęs rajono meras P. Kuizinas priklauso tarybos daugumai. Tuo metu K. Gusarovas su socialdemokratais, konservatoriais ir keliais kitais tarybos nariais yra likęs mažumoje.

Šią savaitę Telšių meras BNS teigė jau gavęs raštišką daugumos teikimą vicemeru skirti P. Kuiziną.

K. Gusarovas viliasi, kad liepos 18 dieną suplanuoti vicemero rinkimai bus sėkmingi.

Jis sakė dar birželį gavęs Vyriausybės atstovo reikalavimą paskirti pareigūną.

„Manau, kad kitą savaitę pavyks“, – tvirtino meras.

Vietos savivaldos įstatymas numato, kad per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti paskirti mero pavaduotojas (pavaduotojai) ir savivaldybės administracijos direktorius, kiti pareigūnai.

Pagal Tiesioginio valdymo įstatymą, tiesioginis valdymas savivaldybės teritorijoje gali būti laikinai įvedamas, jeigu savivaldybės taryba per Vietos savivaldos įstatyme nustatytą laiką nepaskiria mero pavaduotojo (pavaduotojų), savivaldybės administracijos direktoriaus, nesudaro savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto, nepaskiria šio komiteto pirmininko, nesudaro komisijų, nepaskiria jų pirmininkų.