Lietuvoje

2019.07.02 15:14

Birželio mėnesio antroji pusė: ne visų maudyklų bei paplūdimių vanduo švarus

BNS 2019.07.02 15:14

Kai kuriose Lietuvos maudyklose vanduo neatitinka higienos normų, todėl jose maudytis nepatartina, antradienį pranešė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.

Mikrobiologinių parametrų birželio mėnesio antrojoje pusėje neatitiko Durkininkų miesto Ilgio ežero maudyklos vanduo, taip pat Šventosios upėje prie Šeimyniškėlių Anykščiuose, Šiaulių mieste esančiame Prūdelio tvenkinyje, Širvėnos ežero centrinėje maudykloje prie pilies Biržuose, Akmenės rajone esančiame Sablauskių tvenkinyje ir Snaigyno ežere Lazdijų rajone.

Šiose maudyklose birželio 17–27 dienomis aptiktas normą viršijantis žarninių enterokokų bei žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 mililitrų vandens.

Taip pat didesnis nei leidžiama higienos normoje žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius užfiksuotas ir rekreacinėje zonose: Kėdainių rajono Šušvės upėje ties Josvainių gyvenviete ir Šiaulių rajono Švedės tvenkinyje.

Tačiau per pakartotinį tyrimą šiose dviejose rekreacinėse zonose bei Šiaulių Prūdelio tvenkinio maudykloje vandens kokybė atitiko reikalavimus.