Lietuvoje

2019.06.03 17:17

Apibūdino kadaise lietuvių plačiai apgyvendintą Market Parko rajoną: išaugo dėka lietuvių

Kai Market Parke daugiausia buvo įsikūrę lietuviai, rajonas buvo tvarkingas ir nusėtas gėlėmis, taip LRT RADIJUI sako gerai lietuvių istoriją Čikagoje žinantis Juozas Polikaitis. Anot jo, dabartiniai šio Čikagos rajono gyventojai žino, kad Market Parko palikimas priklauso lietuviams.

– Kodėl daugiausia lietuvių atvyko gyventi į Market Parką?

– Manau, kad juos privertė gyvenimas, nes Čikagoje buvo daug pirmos bangos lietuvių. Pirmieji čia atvykę lietuviai buvo ypač aktyvūs ir meilės tėvynei atžvilgiu patriotiškesni nei tie, kurie atkeliavo po Antrojo pasaulinio karo. Jau tada čia buvo daug lietuviškų institucijų, pramonės įmonių, parduotuvių ir net laidotuvių namų.

Dabar anglų kalbą vartoja visi, tačiau žmonės, kurie plūdo į Čikagą iš Europos po Antrojo pasaulinio karo, anglų kalbos nemokėjo. Dėl savisaugos jie stengėsi burtis ir išlaikyti lietuviškas institucijas. Jie manė, kad toks glaudus bendravimas užtikrins saugumą.

 – Ar galima sakyti, kad viskas, kas yra Market Parke, lietuviška?

– Taip, viskas, kas yra šiame rajone, lietuviška – dėl to mes laikome Čikagą antrąja Lietuvos sostine: čia įsikūrusi šv. Kryžiaus ligoninė, taip pat yra mergaičių gimnazija, kurioje anksčiau mokėsi du trečdaliai lietuvaičių. Šalia rajono centro yra seselių Kazimeriečių namas. Kai kuriose Market  Parko gatvėse gyvendavo 70–80 proc. lietuvių.

Viena pagrindinių Market Parko gatvių – „Lithuanian plaza“, kuri 1975 metais buvo uždaryta. Ant šios gatvės vykdavo Gegužinė ir kitos įvairios šventės. Šį rajoną sudarė labai didelė lietuvių bendruomenė: čia esančiame parke lietuviai susitikdavo žaisti šachmatais, o sporto aikštėse žaisdavo futbolą.

– Kiek maždaug lietuvių čia galėjo gyventi?

– Sunku pasakyti. Čikagoje su visa banga atvyko netoli pusės milijono lietuvių, tačiau dabar šiaurinėje dalyje yra daug naujų emigrantų.

– Teko girdėti, kad čia atvažiavusius pirmuosius lietuvius sunkiai įsileido vietiniai, tačiau atvykusių lietuvių dėka šis rajonas ypač išaugo?

– Be jokios abejonės. Kai į Market Parką atsikraustė afroamerikiečiai – daug kas pasikeitė. Rajono apsaugos susirinkimuose patys afroamerikiečiai pripažįsta, kad viską išdarkė, kad anksčiau čia buvo švaru, augo gėlių darželiai – visą tai jie gavo čia atvykę ir ką galiausiai iš to padarė. Žinoma, situacija nėra tokia tragiška – dabar Market Parkas yra vienas saugesnių rajonų, kuriuose daugiausia gyvena afroamerikiečiai.

Market Parke vis dar gyvena keli šimtai lietuvių, tačiau daugiausia vyresnio amžiaus, kas yra didesnė problema. Dauguma jų neturi šeimos ir dėl finansinių priežasčių nebepajėgia išsikraustyti, tačiau čia gyvenantys pensininkai labai gerai sutaria.

– Kodėl tiek laiko čia gyvenę lietuviai galiausiai pradėjo keltis į priemiesčius?

– Dauguma tų, kurie buvo pasiryžę likti Market Parke ir agitavo tai daryti kitus, staiga po vienos nakties išsikraustė. To priežastys – į Market Parką ėmę plūsti afroamerikiečiai. Čia gyvenę žmonės sukėlė tikrą revoliuciją dėl atvykusių žmonių ir dauguma jų manė, kad už pusantros mylios nuo čia, prie geležinkelio bėgių, afroamerikiečiai neatsikraustys ir ten bus saugiau. Labai greitai jie nusprendė trauktis ir parduoti savo būstus, esą atvykus pastariesiems kris nekilnojamojo turto kainos.

Žinoma, patriotiškesni lietuviai Market Parke pasiliko ilgesnį laiką, bet taip pat pamatė, kad tai yra kova su realybe. Galiausiai likusieji persikėlė į Lemontą.  

– Ar dabar čia gyvenantys žmonės žino, kas yra Lietuva?

– Taip. Jau Sąjūdžio metais čia vyko sujudimas, susitikimai su spaudos atstovais. Market Parko gyventojai žino apie Lietuvos kovas, Sausio 13-osios įvykius ir pan.

Gyventojai žino, kam priklauso šio miesto palikimas, kad anksčiau rajonas buvo gražus, o dabar viskas yra kitaip.

Parengė Gabrielė Sagaitytė.