Lietuvoje

2015.06.23 14:55

Prokuratūra apskundė buvusių OMON pareigūnų išteisinimą

BNS 2015.06.23 14:55

Prokuratūra antradienį Lietuvos apeliaciniam teismui apskundė nuosprendį, kuriuo Vilniaus apygardos teismas išteisino du buvusius OMON pareigūnus. Skunde atsižvelgta į kritiką dėl tarptautinės teisės nuostatų taikymo ir pagal tai pakeistas kaltinimas.

Prokuratūra antradienį Lietuvos apeliaciniam teismui apskundė nuosprendį, kuriuo Vilniaus apygardos teismas išteisino du buvusius OMON pareigūnus. Skunde atsižvelgta į kritiką dėl tarptautinės teisės nuostatų taikymo ir pagal tai pakeistas kaltinimas.

„Atsižvelgdami į teismo nuosprendyje dėstomus ir išteisinimą lėmusius argumentus, susijusius su nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų požymių kvalifikavimu, prokurorai pateiktą skundą grindžia tarptautinės humanitarinės teisės ir nacionalinių teisės aktų normomis bei tarptautine teismine praktika, kas, prokurorų manymu, pakankamai aiškiai ir konkrečiai argumentuoja kaltinimus šiems asmenims ir leidžia siekti apkaltinamojo nuosprendžio apeliacinės instancijos teisme“, – rašoma Generalinės prokuratūros pranešime.

Prokurorų manymu, rezonansinę diskusiją sukėlęs tam tikrų sąvokų, normų bei principų interpretavimas kilo dėl unikalios teisiniu požiūriu to meto Lietuvos situacijos bei iš esmės neegzistuojančios Lietuvoje teisminės praktikos tokiose bylose.

Taip pat vertindami, kad esamoje situacijoje teisinė diskusija kaltinimų formulavimo klausimu neturi užkirsti kelio teisingumo siekiams bei atsižvelgdami į procesinį būtinumą patikslinti kaltinimų formuluotes, šiuo apeliaciniu skundu prokurorai pateikė ir prašymą pakeisti kaltinimą.

Apeliaciniu skundu taip pat prašoma teismo abu kaltinamuosius pripažinti kaltais skiriant kiekvienam iš jų 12 metų laisvės atėmimo bausmę bei priteisti solidariai iš abiejų kaltinamųjų byloje pareikštus civilinius ieškinius.

Parengti apeliacinį skundą ir palaikyti valstybinį kaltinimą procese pavesta Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento ir Vilniaus apygardos prokuratūros 1-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorų grupei.

Vilniaus apygardos teismas birželio 4 dieną išteisino buvusius sovietų specialiosios paskirties milicijos būrio OMON vadus Vilniuje Boleslovą Makutynovičių ir Vladimirą Razvodovą dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų 1991 metais.

Teismas paskelbė, kad už agresiją atsakomybė tenka tik valstybės vadovams, be to, pagal tarptautinę teisę už inkriminuojamus nusikaltimus galima nuteisti tik tuo atveju, jei jie būtų įvykdyti karo, ginkluoto konflikto ar okupacijos sąlygomis.

Kaip sakė nuosprendį priėmusios teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Cininas, nors buvę OMON karininkai nebuvo siejami nei su Sausio 13-osios, nei su Medininkų žudynėmis, byloje buvo pateikti parodymai dėl šių asmenų dalyvavimo „terorizuojant ir bauginant beatsikuriančios kariuomenės ir muitinės pareigūnus“. Tačiau pateikti kaltinimai dėl nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų neatitiko minėtų tarptautinės teisės nuostatų.