Lietuvoje

2013.01.18 16:04

Daugiau negu pusė Lietuvos mokinių būdami be mobiliojo telefono jaučia nerimą

ELTA 2013.01.18 16:04

57,9 proc. Lietuvos moksleivių kartais arba nuolat jaučia nerimą ar susierzinimą, kai su savimi neturi mobiliojo telefono.

57,9 proc. Lietuvos moksleivių kartais arba nuolat jaučia nerimą ar susierzinimą, kai su savimi neturi mobiliojo telefono.

Be mobiliojo telefono gyventi negalėtų 43,5 proc. mokinių, rodo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atlikta 4, 8 ir 11 klasės mokinių apklausa.

Apklausos duomenimis, 98,6 proc. mokinių turi ir naudojasi mobiliaisiais telefonais, 0,6 proc. mokinių neturi mobiliojo telefono, nes jiems jis nereikalingas, ir 0,8 proc. mokinių jo neturi, bet norėtų turėti. Trečdalis (33,7 proc.) mokinių mobilųjį telefoną turi ilgiau nei 6 metus.

Dauguma mokinių mobilųjį telefoną įsigijo pradinėse klasėse: 22,1 proc. apklaustųjų mobilųjį telefoną įsigijo 1-oje klasėje, 17,5 proc. – 2-oje klasėje, 16,9 proc. – 3-ioje klasėje, 15,76 proc. – 4-oje klasėje. 7,9 proc. mokinių mobilųjį telefoną įsigijo dar būdami darželyje.

33,7 proc. mokinių mobiliuoju telefonu kalba iki 5 min., 34,2 proc. – 5-15 min., 16,9 proc. – daugiau nei 30 minučių. 31,1 proc. mokinių per parą vidutiniškai išsiunčia daugiau nei 100 trumpųjų žinučių (SMS).

Dauguma mokinių nurodė, kad dažniausiai mobiliuosius telefonus naudoja susisiekti su tėvais, skambinimui, trumpųjų žinučių siuntimui. Mergaitės linkusios išsiųsti daugiau trumpųjų žinučių ir ilgiau kalbėti telefonu. Berniukai labiau linkę naudoti telefoną pramogoms, naršyti internete. 48,7 proc. mokinių nurodė, kad laisvalaikį leidžia naudodamiesi mobiliuoju telefonu.

9,5 proc. mokinių patiria patyčias dėl mobiliojo telefono modelio. Tai nurodė 7,8 proc. vienuoliktokų, 8 proc. aštuntokų ir 15,2 proc. ketvirtokų.

Tik 23,7 proc. 8 ir 11 klasių mokinių laikosi saugaus naudojimosi mobiliaisiais telefonais rekomendacijų. Daugiausiai jų nurodė, kad naudojasi šiomis rekomendacijomis: skambina tik esant būtinybei, stengiasi kalbėti kuo trumpiau, miegodami nelaiko mobiliojo telefono po pagalve, šalia lovos, esant galimybei ne skambina, o siunčia trumpąsias žinutes.

36,2 proc. mokinių nurodė, kad tėvai namuose su jais kalbasi apie galimą neigiamą mobiliojo telefono poveikį sveikatai, tačiau daugiau nei pusė respondentų (63,8 proc.) nurodė, kad su jais tėvai apie galimą neigiamą mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai nekalba. Didžioji dalis mokinių (87,9 proc.) nurodė, kad mobiliuosius telefonus visada laiko įjungtus. Beveik pusė respondentų (47,2 proc.) miego metu mobilųjį telefoną laiko šalia lovos, o 14,3 proc. – po pagalve.

Laisvų rankų įrangą naudoja daugiau aštuntokų nei vienuoliktokų (atitinkamai 81,5 proc. ir 64,6 proc.). Abiejų klasių mokiniai laisvų rankų įrangą dažniausiai naudoja muzikos klausymuisi. Kalbėdami laisvų rankų įranga naudojasi 41,8 proc. mokinių.

Pamokų metu mobiliaisiais telefonais dažniausiai naudojasi vienuoliktos klasės mokiniai. Net 63,4 proc. vienuoliktokų, 54,8 proc. aštuntokų ir 8 proc. ketvirtokų pamokų metu, kai to nereikia užduotims atlikti, kartais naudojasi mobiliaisiais telefonais. 81,2 proc. mokinių nurodė, kad jų mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais draudžiama.

Tyrime dalyvavo 1232 mergaitės ir 961 berniukas. Mokinių amžius siekė nuo 9 iki 20 metų.

Tyrimo metu taip pat apklausti 399 mokytojai ir mokyklų vadovai. Dauguma mokytojų ir mokyklos vadovų įsitikinę, kad mobilusis telefonas yra kenksmingas sveikatai. Mokytojai ir vadovai nurodė, kad mokiniai apie galimą neigiamą mobiliųjų telefonų poveikį sveikatai dažniausiai informuojami klasės valandėlių metu, ši tema integruojama į visų dalykų pamokas.

70,3 proc. mokytojų bei mokyklų vadovų nurodė, kad jų mokykloje yra patvirtintos vidaus tvarkos taisyklės, reglamentuojančios mobiliųjų telefonų naudojimą. 90,2 proc. mokytojų ir mokyklų vadovų nurodė, kad jų mokyklose naudotis mobiliaisiais telefonais draudžiama.