Lietuvoje

2019.05.08 11:40

Primena, kokiais atvejais negalima palikti vaiko be priežiūros

LRT.lt 2019.05.08 11:40

Visuomenėje audringas diskusijas sukėlęs klausimas apie tai, iki kokio amžiaus negalima palikti vaiko be priežiūros, pagaliau išspręstas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) savo feisbuko puslapyje primena pasiektą susitarimą šiuo klausimu. Tvarka įsigaliojo nuo šių metų gegužės 1 dienos.

Nuo šiol vaikai iki 6 metų, taip pat vaikai su negalia be objektyvios būtinybės neturėtų būti paliekami vieni, nebent juos prižiūri 14 metų ir vyresni asmenys.

SADM pabrėžia, kad palikimu be priežiūros nelaikomas trumpalaikis (iki 15 minučių trukmės) vaiko iki 6 metų palikimas saugioje aplinkoje su 7–13 metų amžiaus vaikais, kurie yra pajėgūs pasirūpinti mažesniais už save.

Kaip LRT.lt sakė Socialinės apsaugos ir darbo ministro patarėja ryšiams su visuomene Eglė Samoškaitė, iki šiol buvo nuostata, kad vaikas iki 6 metų, taip pat vaikas su negalia, atsižvelgiant į jo specialiuosius poreikius ir brandą, be objektyvios būtinybės negalės likti be vyresnių kaip 14 metų asmenų priežiūros.

„Tėvai nuogąstavo, kad negali net druskos nubėgti nusipirkti ar išnešti šiukšlių, todėl buvo pasiektas toks kompromisas“, – kalba E. Samoškaitė.

LRT.lt primena, kad Vaiko teisių apsaugos įstatymas buvo pakeistas balandžio mėnesį, tada buvo nutarta, kad vaikas iš tėvų gali būti paimamas tada, jei tėvai „nededa pastangų, nekeičia savo elgesio ir toliau šeimoje išlieka realus pavojus vaiko fiziniam ar psichiniam saugumui, galintis sukelti reikšmingą žalą vaiko sveikatai ar grėsti jo gyvybei“.

Priėmus įstatymą buvo atsisakyta grėsmės vaikui lygių nustatymo, įteisintas vaiko laikinosios priežiūros institutas, kai vaikui užtikrinama saugi aplinka, tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą išlaikant teises ir pareigas.

Nuspręsta, kad nustačius vaiko apsaugos poreikį, vaikas nepaimamas iš šeimos, o jam pritaikoma laikinoji priežiūra, šeimai teikiama pagalba. 

Kaip rašė LRT.lt, įstatymu numatyta, kad vaikų ir tėvų atskyrimas prieš jų valią galimas tik kraštutiniu atveju, kai, atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus, tai yra neišvengiama ir būtina, siekiant apsaugoti vaiką nuo realaus pavojaus jo fiziniam ir psichiniam saugumui, sveikatai ar gyvybei arba reikšmingos žalos jo sveikatai, ir nėra galimybių vaiko apsaugoti kitais būdais.

Taip pat tvirtintas biologinės šeimos prioriteto principas, nustatant, kad priimant sprendimus ar imantis bet kokių veiksmų, susijusių su vaiku, turi būti atsižvelgiama į vaiko prigimtinę teisę augti biologinėje šeimoje ir išsaugoti giminystės ryšius, jeigu tai neprieštarauja vaiko interesams.

Už įstatymo projektą tada balsavo 71 parlamentaras. Opozicija balsavimo metu ištraukė korteles ir taip atsisakė dalyvauti priimant įstatymą.