Lietuvoje

2015.09.08 13:45

Pradėjo tyrimą dėl galimo protegavimo priimant į tarnybą VST

BNS 2015.09.08 13:45

Dėl Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadovų ir pareigūnų galimo piktnaudžiavimo tarnyba, kai į pareigas buvo skiriami darbuotojų giminaičiai, Vidaus reikalų ministerija (VRM) pradėjo vidinį tyrimą.

Dėl Viešojo saugumo tarnybos (VST) vadovų ir pareigūnų galimo piktnaudžiavimo tarnyba, kai į pareigas buvo skiriami darbuotojų giminaičiai, Vidaus reikalų ministerija (VRM) pradėjo vidinį tyrimą.

Kaip žurnalistus ketvirtadienį informavo vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, jis dėl tarnybos vadovo Sergejaus Madalovo ir jo pavaduotojo Jono Zautros taip pat kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK).

Anot jo, apie tokį reiškinį ministerija buvo „informuota įvairiais kanalais“, pirmiausia apie tai pranešė VST darbuotojai.

„Mes tuos signalus patikrinome – pirminio tikrinimo metu nustatyta, kad informacija tvirtinasi, pakankamai didelis kiekis VST tarnaujančių pareigūnų yra susiję giminystės ryšiais, dėl to generalinis inspektorius jau prieš kelias savaites pradėjo tyrimą. Viena iš to tyrimo išdavų yra ta, kad dėl poros aukščiausiųjų pareigūnų kreiptasi į VTEK su konkrečiomis pavardėmis, kad būtų įvertinama, ar tai nėra tarnybinės etikos pažeidimai“, – žurnalistams ministerijoje sakė S. Skvernelis.

Jis teigia pats pirminę informaciją apie galimą giminaičių protegavimą tarnyboje gavęs prieš kelis mėnesius.

„Viena iš korupcijos formų yra nepotizmas, artimųjų ir giminaičių protegavimas į tam tikrus postus“, – VST vadovų galimus veiksmus įvertino ministras.

Jis atkreipė dėmesį, kad pats principas, jog vienoje įstaigoje tarnauja artimi žmonės, nėra smerktinas, nes vyrauja ir „šeimos tradicijos“, tačiau, jo nuomone, „negali būti tiesioginio pavaldumo“ ir priimamų tiesioginių sprendimų dėl giminaičių.

„Taip pat turi būti išlaikytis protingumo ribos, kiek tokių žmonių turi būti. Šiuo atveju tas kiekis tikrai yra didokas“, – sakė S. Skvernelis.

Jis tikino, kad ministerijoje pradėto tyrimo esmė yra „atstatyti pakirstą pasitikėjimą pareigūnų, kurie dirba teisingu, normaliu būdu atėję į tarnybą“. Tačiau ministras leido suprasti, kad net ir konstatavus pažeidimus, bent jau S.Madalovas atsakomybės greičiausiai išvengs.

„Manau, kad tikrai generolas (S. Madalovas) oriai pabaigs tarnybą kaip numatyta – pasibaigus jo kadencijos laikotarpiui, išeis iš tarnybos. Jei jis liks pensininkas, tai atsakomybės ir nebus. Jei norės kažkokioje valstybės tarnyboje dirbti, įstatymai numato, kad nepriklausomai baigė kadenciją ar ne, tęsiamas tas tyrimas. Bet žinant, kad jau 70 metų generolui, galbūt jau nebetarnaus niekur“, – svarstė S. Skvernelis.

S. Madalovo kadencija baigiasi birželio 30 dieną. Jis BNS yra patvirtinęs, jog dirbti toliau neketina ir eis į pensiją.

S. Skvernelis patvirtino, kad jau turi naują kandidatą į tarnybos vadovus ir jis bus greičiausiai paskirtas ketvirtadienį arba penktadienį. Šiuo metu jo kandidatūra derinama su premjeru Algirdu Butkevičiumi.

Ministras patvirtino, kad kandidatas yra „iš statutinių pareigūnų“.

Kaip ketvirtadienį paskelbė „Lietuvos rytas“, VST įvairiose pareigose šiuo metu dirba S.Madalovo duktė Anželika Stašienė, žentas Donatas Stašys, taip pat anūkas, giminaitė S.Stepanenko ir jos vaikai Anželika ir Artūras. VST taip pat dirba J. Zautros žmona Tatjana, duktė, sūnus ir abiejų jų sutuoktiniai. Anot dienraščio, vadovaudamas atestacijos komisijai J. Zautra pats pasirašė rekomendacijas, kad jo duktė Rita Zautraitė-Baukuvienė, žentas Valdas Baukus ir marti Eglė Zautrienė yra tinkami eiti pareigas. J. Zautra, eidamas VST vado pavaduotojo pareigas, į darbą priėmė savo sesers vyrą Viktorą Iliuchiną.

Viešojo saugumo tarnybos funkcijos – atkurti ir užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą ypatingų, ekstremalių situacijų ar masinių renginių metu, vykdyti sulaikytųjų, suimtųjų ir nuteistųjų konvojavimą, užtikrinti svarbių valstybės objektų apsaugą, o įvedus karo padėtį ar ginkluotos gynybos nuo agresijos (karo) metu ginkluotųjų pajėgų sudėtyje ginti Lietuvos valstybę.